Nowe firmy ze Śląskiego Inkubatora

Już 161 osób w ostatnich 2 latach stało się przedsiębiorcami dzięki trzem projektom, realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. Dofinansowane ze środków unijnych przedsięwzięcia dotyczą m.in. łagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie oraz przeciwdziałania skutkom pandemii.

– Od początku istnienia, czyli od 2004 r., wspieramy osoby, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to osób fizycznych zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa, ale także już istniejących podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorstw – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Codziennie otrzymujemy zapytania na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację marzeń o otwarciu czy rozwoju własnej firmy. Staramy się pozyskać m.in. finansowanie unijne, aby kompleksowo wspierać osoby, które się do nas zgłaszają– dodaje.

Projekt „Szansa na (samo)zatrudnienie” ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie. Wsparciem zostali objęci pracownicy z województwa śląskiego, zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Uczestnicy musieli wybrać między dwoma ścieżkami – dotacyjną i szkoleniową. Pierwsza obejmuje przyznanie środków finansowych na rozwój działalności w wysokości 23 050 zł, wsparcie pomostowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, ubezpieczenie NNW na czas szkoleń czy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie. Druga ścieżka ma w zakresie wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywizacyjne, szkolenia zawodowe wybrane przez uczestnika, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem na czas szkoleń, ubezpieczenie NNW na czas szkoleń oraz stypendium szkoleniowe.

– W ramach projektu powstały 23 nowe firmy, w tym 2 w Rudzie Śląskiej. Ze ścieżki szkoleniowej skorzystało 7 osób, które dzięki temu utrzymały dotychczasowe zatrudnienie lub znalazły nowe – informuje Joanna Sochacka. Najczęściej podejmowano działalność z zakresu fryzjerstwa, nieruchomości i sprzedaży przez Internet. Z oryginalnych pomysłów na biznes można wymienić np. szkolenia i podcasty dotyczące wspinaczek, agencję celną czy wynajem i transport rowerów elektrycznych. Szkolenia z kolei dotyczyły programowania, języka angielskiego, prawa jazdy kategorii C i C+E, obsługi maszyn do robót ziemnych, budowalnych i drogowych, kosmetologii, księgowości oraz obsługi magazynu i wózka widłowego.

Celem projektu „Dotacja na start w biznesie” jest stymulowanie powstawania nowych firm zakładanych osoby z subregionu centralnego województwa śląskiego powyżej 30. roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r.

Bierze w nim udział 78 osób. Najczęściej powstawały firmy szkoleniowo-doradcze oraz budowalno-remontowe, w następnej kolejności znalazły się salony kosmetyczne, sprzedaż przez Internet, produkcja i renowacja mebli, warsztaty/korepetycje dla dzieci, fotografia i agencje reklamowe. Z ciekawszych pomysłów można wyróżnić produkcję i sprzedaż autorskiego podręcznika do nauki języka angielskiego, upowszechnianie pszczelarstwa, komponowanie muzyki czy edukacja somelierska. 6 nowych firm powstało w Rudzie Śląskiej.

Tutaj również pomoc obejmuje przyznanie środków finansowych na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12miesięcy, a także szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie, ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń i pomoc przy wypełnianiu biznesplanu. – Dodatkowo poza projektem i wymaganym okresem utrzymania działalności gospodarczej, uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie Inkubatora w dalszym ich rozwoju, w tym pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój ich działalności – mówi Joanna Sochacka.

Trzeci projekt – „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis” – skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023.

Uczestnikom zapewniono dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł, wsparcie pomostowe w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy, pomoc przy tworzeniu biznesplanu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie, ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W projekcie bierze udział 60 osób, które najchętniej zakładały działalność z zakresu branży beauty, budowlano–remontowej, IT, fizjoterapii, szkoleń, fotografii i sprzedaży przez Internet. Z ciekawszych pomysłów można wspomnieć o konserwacji dzieł sztuki, street art czy turniejach tanecznych. 10 nowych firm powstało w Rudzie Śląskiej.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką należącą do miasta Ruda Śląska. Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.