Wolontariusze posadzili kwiatki w Katowicach. Koło Kina Kosmos urosną tulipany

Wolontariusze zazielenili okolice Kina Kosmos w Katowicach. Przy budynku zostały zasadzone tulipany. Aktywiści zadbali również o już rosnącą zieleń – jednym z zadań wolontariuszy było plewienie zieleńców.

Artur Stańczyk
Artur Stańczyk

Fotograf