Czas na programy polityczne dla naprawy systemu żywności. Apel organizacji społeczeństwa obywatelskiego do liderów partii

Green REV Institute i 30 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji członkowskich koalicji Future Food 4 Climate wystosował już drugi apel do liderów i liderek partii politycznych, w tym Premiera Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołowni ws. zrównoważonego systemu żywności i konieczności transformacji systemu żywnościowego na bardziej etyczny i ekologiczny – oparty na roślinach. Tegoroczna data wysłania apelu jest nieprzypadkowa. 2. października był Dniem Zwierząt tzw. Hodowlanych (czyli ponad 80 miliardów zwierząt zabijanych rocznie i miliony ton ryb, które są także zwierzętami tzw. hodowlanymi), a 4. października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. 

Jako Green REV Institute i Future Food 4 Climate uważamy, że pomimo wyraźnych głosów środowiska naukowego oraz aktywistycznego, ale i głosów obywateli i obywatelek, polityczki i decydenci zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim nie podejmują wystarczająco odpowiedzialnych i sprawiedliwych decyzji w zakresie transformacji systemu żywności. Strategia „Od pola do stołu” nie jest tak ambitna, jak chcielibyśmy i chciałybyśmy tego w obliczu katastrofy klimatycznej i konieczności naprawy systemu produkcji żywności. Niewątpliwie jest jednak krokiem do przodu w walce o zieloną transformację systemu produkcji żywności tzn. zastąpienie systemu opartego na wykorzystywaniu rocznie w skali światowej ponad 80 miliardów zwierząt (tzw. hodowlanych) przez roślinną produkcję żywności. Pisałyśmy już o tym w zeszłorocznym apelu.

Globalne problemy na naszych talerzach

Dzisiaj, nasze talerze reprezentują wszystkie problemy, z którymi walczymy: wyzysk zwierząt, pogłębiający się kryzys klimatyczny, pandemie. Innymi słowy, możemy zaprzestać zabijania 10 miliardów zwierząt tzw. hodowlanych rocznie w Unii Europejskiej, zapobiec sytuacji, że systemy hodowli przemysłowej zwierząt przyczyniają się do 32% globalnej emisji metanu oraz znacząco obniżyć ryzyko negatywnego wpływu produkcji żywności na ludzkie zdrowie pod kątem wzrostu zagrożenia zoonozami, chorobami cywilizacyjnymi i antybiotykoopornością. Dlatego codziennie podkreślamy, że ograniczenie, a docelowo wykluczenie produkcji zwierzęcej jest imperatywem ze względu na poszanowanie elementarnych praw zwierząt, łagodzenie kryzysu klimatycznego i utraty bioróżnorodności oraz ochronę zdrowia publicznego.

Z tego względu w ten szczególny dzień zwracamy się do liderów i liderek partii politycznych: Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, Nowoczesnej, PSL, Inicjatywy Polskiej, Partii Zieloni. Tak jak na Kongresie Praw Zwierząt w Senacie mówiła wczoraj Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa w Future Food 4 Climate i Green REV Institute: “Zbliżamy się dużymi krokami do maratonu wyborczego. Wybory do Parlamentu, samorządowe, do Parlamentu Europejskiego, później mamy wybory prezydenckie. Szanowni Państwo, bez transformacji rolnictwa możemy zapomnieć o transformacji systemu żywienia, bez tego nie ma przestrzeni do prowadzenia spójnej dyskusji nt. praw zwierząt.”  Dlatego nasz apel kierujemy do wszystkich osób, które dzisiaj budują i kształtują naszą teraźniejszość i przyszłość o zaprojektowanie i wprowadzanie zmian systemowych dla zielonej transformacji rolnictwa, która zakończy erę eksploatacji miliardów zwierząt.

Postulaty Green REV Institute i koalicji Future Food 4 Climate

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego nie możemy przyglądać się już dłużej bierności decydentów i decydentek pod kątem naprawy systemu żywnościowego. Pragniemy widzieć realne propozycje zmian i wprowadzanie ich w życie. Zbliżają się wybory parlamentarne i liderzy i liderki partii powinni przedstawić postulaty w zakresie sprawiedliwej transformacji systemu żywności. Sprawiedliwa transformacja musi obejmować system żywnościowy. Sprawiedliwa transformacja musi być transformacją dla planety, zwierząt, ludzi, zdrowia, bioróżnorodności.

Jak piszemy w apelu, nasze postulaty to, między innymi, włączenie się decydentów i polityczek do działań na rzecz naprawy systemu, który obok paliw kopalnych, jest siłą napędową katastrofy klimatycznej. Chcemy, żeby w programach politycznych znalazły się plany oraz działania dla tworzenia Zrównoważonego Systemu Żywnościowego, szczególnie w perspektywie nadchodzących wyborów. Chcemy systemu dla zdrowia i jakości życia ludzi, dla praw zwierząt, dla bioróżnorodności, dla ochrony środowiska naturalnego. Systemu, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe oparte na zdrowej, etycznej, sprawiedliwej produkcji roślinnej. Systemu, który nie będzie prowadził do nieefektywnego użycia terenów pod uprawę roślin na paszę dla zwierząt tzw. hodowlanych, nie będzie prowadził do protestów mieszkańców i mieszkanek, którzy zostali skazani na życie obok fabryk amoniaku, zanieczyszczeń, hałasu, smrodu. Systemu, który postawi na rozwój sektora żywności roślinnej dla ludzi, będzie wspierał zieloną gospodarkę i etyczną żywność. 

Green REV Institute na Kongresie Praw Zwierząt w Senacie

Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa w Future Food 4 Climate i Członkini Zarządu Green REV Institute, reprezentująca naszą organizację 3. października na Kongresie Praw Zwierząt w Senacie mówi jasno: “Włączenie tematyki transformacji systemu żywnościowego powinno być priorytetem w tworzeniu przyszłych programów politycznych. Przy poruszaniu tematyki praw zwierząt nie możemy pomijać potrzeby przejścia na zrównoważony system żywności, czyli roślinny. Niepokojące jest to, że podczas Kongresu przy wypowiedziach osób z Sejmu i Senatu podkreślano, że na niektóre zmiany nie jesteśmy jeszcze gotowi i gotowe. Bez kompleksowej debaty nie uda nam się połączyć kropek pomiędzy prawami człowieka, prawami zwierząt, klimatu i bioróżnorodnością.”

W Światowy Dzień Zwierząt apelujemy o podjęcie wspomnianych działań i o zorganizowanie spotkania decydentów i decydentek z nami – przedstawicielami, przedstawicielkami organizacji pozarządowych, kolektywów, grup nieformalnych, środowiska naukowego, zajmujących się na co dzień rzecznictwem na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego. Jako Green REV Institute i koalicja Future Food 4 Climate każdego dnia działamy w kierunku tego, by system żywnościowy przestał opierać swoją produkcję na przemyśle zwierzęcym, a przekształcał się w kierunku wyłącznej produkcji roślinnej. Naprawa systemu żywnościowego to jeden z tych kroków, które musimy podjąć ze względu na etykę, troskę o środowisko i zdrowie wszystkich mieszkańców i mieszkanek planety w XXI wieku. 

Apel został podpisany przez lek. wet. Dorotę Sumińską oraz prof. Andrzeja Elżanowskiego, a także następujące organizacje członkowskie koalicji Future Food 4 Climate:

Fundacja Varia Posnania

Ekowyborca

Fundacja CultureLab

Fundacja Chlorofil 

Roślinna Strona

Stowarzyszenie Wiosna bez Barier

Społeczni Opiekunowie Drzew Toruń

Fundacja Zwierzęta Niczyje

Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy

Podróże z Pazurem

Kolektyw Kopernik

Rodzice dla Klimatu

Stowarzyszenie „Nasz Bóbr”

Wio z Krakowa

Klub Myśli Ekologicznej

Fundacja ProVeg

Akcja Demokracja

Istota 

Fundacja OFF School

Wegaństwo Podcast

Green Teenager

Azyl Świnki Lily 

Fundacja Szkatułka

Związek Stowarzyszeń Kon

gres Ruchów Miejskich

Foodsharing Polska

Kolektyw Jemy z klimatem

Polska dla Zwierząt

Compassion in World Farming Polska

Earth Day Everyday

Stowarzyszenie Przyjaciele Kubusia

Fundacja Karina

Fundacja Zwierzęca Polana

European Vegan Summit

European Fem Institute

O Green REV Institute i koalicji Future Food 4 Climate

Green REV Institute działa od 2014 r. Jest operatorem koalicji Future Food 4 Climate, pierwszej koalicji, która działa rzeczniczo dla transformacji systemu żywności. W 2021 wyprodukował dokument Wegańska Warszawa, który był wyświetlany na 9 festiwalach na całym świecie. Jest organizatorem European Vegan Summit, który jako pierwsze takie wydarzenie jest platformą debaty łączącej kropki między polityką, aktywizmem, nauką, mediami i biznesem w świetle weganizmu i praw zwierząt. Obecnie prowadzi rzecznictwo dla dostępności roślinnych, wegańskich posiłków w placówkach oświatowych i działa dla wprowadzenia legislacji na poziomie UE i krajowym dla zrównoważonego systemu żywnościowego. Jest organizacją członkowską 50by40, European Vegetarian Union, Eurogroup for Animals, TAPP Coalition, Aquatic Animal Alliance, World Federation for Animals oraz Plant Europe, jedną z 10 NGO w ramach EU Platform on Animal Welfare, organizacją akredytowaną przy Programie Środowiskowym ONZ. Działa dla przyszłości, włączając młode osoby do działań systemowych.

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.