Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego w Katowicach. Fotorelacja

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Katowicach za nami.

Ceremonia wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 miała miejsce 30 września 2022 roku w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To właśnie rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych, tworzących razem Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, otworzyli wspólnie kolejny rok akademicki.

Podczas wydarzenia wykład inauguracyjny, poświęcony współdziałaniu uniwersytetów, miast i regionów na rzecz pozytywnych zmian dla społeczności, wygłosił prof. Michael Matlosz, przewodniczący EuroScience

To właśnie organizacja EuroScience – zrzeszającą wybitnych naukowców, jednostki akademickie i uczelnie z całej Europy – przyznaje co dwa lata tytuł Europejskie Miasto Nauki.

Uroczystość międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 wpisuje się w obchody związane z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Pierwszy raz zaszczyt ten przypadł miejscowości z Europy Środkowo-Wschodniej – świadczy to o docenieniu wysiłków miasta związanych z transformacją regionu poprzemysłowego w silny ośrodek naukowy, w którym prężnie rozwijają się nowoczesne technologie.

Warto przypomnieć, że to właśnie przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 było jednym z kluczowych wydarzeń tego roku.

Fot. Natalia Makselon
Fot. Natalia Makselon
Fot. Natalia Makselon
Fot. Natalia Makselon
Fot. Natalia Makselon
Fot. Natalia Makselon
Fot. Natalia Makselon
Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.