Piotr Paleczny honorowym rybniczaninem?

Prezydent Miasta zaproponował, by nadać tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rybnika” Piotrowi Palecznemu, wybitnemu pianiście. Głosowanie nad uchwałą w tej sprawie odbędzie się 22 września na sesji Rady Miasta Rybnika.

Piotr Paleczny to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów. Urodził się  10 maja 1946 r. w Rybniku, jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie prof. Karola Szafranka. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie prof. Jana Ekiera.

Międzynarodową karierę Piotra Palecznego, którą artysta kontynuuje występując z koncertami i prowadząc kursy mistrzowskie, zapoczątkował sukces osiągnięty na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina (1970 r.).

Piotr Paleczny jest laureatem pięciu międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Sofii, Monachium, Warszawie, Pleven i Bordeaux. Koncertował ze słynnymi na świecie orkiestrami, jak również z warszawską Filharmonią Narodową, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i wszystkimi polskimi orkiestrami filharmonicznymi. Jest cenionym jurorem międzynarodowych konkursów – był m.in. kilkukrotnie Przewodniczącym Jury Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, jest jedynym do tej pory Polakiem zaproszonym do pełnienia funkcji przewodniczącego jury na międzynarodowych konkursach pianistycznych w USA.

Od 1993 r. artysta jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju, a od 2004 r. dyrektorem artystycznym i przewodniczącym jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. W 1998 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Artysta wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a jego studenci zdobywają czołowe nagrody na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne Piotr Paleczny otrzymał wiele nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i za granicą, został wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Paleczny może zostać dziewiątym Honorowym Obywatelem Miasta Rybnika. Wcześniej tytułami tymi wyróżnieni zostali: Lidia Grychtołówna – znakomita pianistka i pedagog, Adam Makowicz – wybitny pianista jazzowy, Jacques Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet, premier – prof. Jerzy Buzek, kompozytor Henryk Mikołaj Górecki, arcybiskup Damian Zimoń, dr Józef Musioł oraz Mieczysław Brzost.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.