Rybnik: Tereny przy ul. Sportowej czekają na inwestora

Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w dzielnicy Niewiadom, na terenie poddanym w ubiegłych latach rekultywacji (wcześniej była w tym miejscu kopalniana hałda). 

Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 10 lutego 2022 roku. Wystawiony na sprzedaż teren, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność usługową i produkcyjną. W jego bezpośrednim sąsiedztwie przebiega linia kolejowa oraz droga wojewódzka nr 935. Warto pamiętać, że Miasto planuje również realizację II etapu budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, który skomunikuje tereny przy ul. Sportowej z autostradą A1.

– Bardzo mnie cieszy, że następuje kolejny krok w celu zagospodarowania byłej hałdy w Niewiadomiu, ponieważ ta część naszego miasta, od lat czeka na atrakcyjne zagospodarowanie – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. –  Wierzę, że zaangażowanie miasta  w przygotowanie atrakcyjnej oferty sprzedaży przyniesie oczekiwane efekty – dodaje.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ul. Sportowej odbędzie się 10 lutego 2022 roku (wadium płatne do 4 lutego 2022 r), cena wywoławcza to 5 500 000 zł (netto).

Zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu, nabywca zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości przy zachowaniu minimalnej wielkości powierzchni zabudowy 40% w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Treść ogłoszenia:

Działki pod usługi i produkcję: Dzielnica Niewiadom – pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Sportowej. 

Przetarg obejmuje większą część terenu po byłej hałdzie, który został podzielony na kilka poziomów. Na górnym poziomie planowana jest z kolei budowa drogi dojazdowej (obecnie projektowana), a teren zostanie podzielony na działki dostępne dla kolejnych inwestorów.

***

Warto dodać, że oferowane przez miasto tereny inwestycyjne cieszą się ostatnio powodzeniem.

– Kolejni inwestorzy nabywają nieruchomości od Miasta. Na sprzedanych działkach powstanie zabudowa usługowa i mieszkalna. To szansa na nowe miejsca pracy, rozwój istniejących firm oraz powstanie atrakcyjnej zabudowy – wskazuje prezydent Piotr Kuczera. 

• W czerwcu br. Miasto sprzedało nieruchomość położoną przy ulicy Jerzego Giedroycia w dzielnicy Meksyk. Inwestorem jest spółka z województwa dolnośląskiego z branży motoryzacyjnej, która na nieruchomości o powierzchni 1,2 ha zamierza wybudować zakład usługowy o zasięgu regionalnym dla jednej z wiodących marek samochodów. Łącznie z drugą inwestycją planowaną na terenie Rybnika inwestor zamierza zatrudnić docelowo ponad 100 pracowników. Cena sprzedaży terenu, osiągnięta w wyniku przetargu, wyniosła 1 373 600 zł netto. 

• W czerwcu br. została również sprzedana zabudowana nieruchomość przy ulicy Cmentarnej w dzielnicy Śródmieście. Cena sprzedaży w przetargu wyniosła 383 000 zł netto. Inwestorzy zamierzają przeprowadzić remont i rozbudowę budynku, w którym docelowo przygotowane zostaną lokale mieszkalne.

• W marcu w wyniku przetargu za 364 000 zł netto sprzedana została nieruchomość niezabudowana przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i ulicy Gliwickiej. Inwestor z województwa śląskiego zamierza wybudować tam budynek mieszkalno-usługowy. • Z kolei nieruchomości niezabudowane przy ul. Podmiejskiej nabyła w przetargu rybnicka firma Smart Plac Sp. z o.o. (prawo użytkowania wieczystego w cenie 120 190 zł netto).

Wszystkie sprzedane nieruchomości zostały wcześniej odpowiednio przygotowane i promowane przez pracowników urzędu miasta. Nieruchomości były prezentowane w ofercie inwestycyjnej na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes, a także promowane podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.