Oświadczenie Komisji w sprawie planu działania współprawodawców dotyczącego nowego paktu o migracji i azylu

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne między współprawodawcami w sprawie wspólnego planu działania dotyczącego wspólnego europejskiego systemu azylowego i nowego paktu o migracji i azylu. Potwierdza to wspólne zobowiązanie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przyjęcia wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania azylem i migracją przed końcem kadencji 2019–2024.

Pakt oferuje kompleksowe podejście niezbędne do skutecznego i humanitarnego zarządzania migracją.  Ważne jest, że dysponujemy jasnymi ramami czasowymi negocjacji między współprawodawcami, które rozpoczną się najpóźniej do końca 2022 r. i zostaną zakończone do lutego 2024 r. 

Komisja będzie nadal udzielać Parlamentowi Europejskiemu oraz prezydencji czeskiej i przyszłym prezydencjom Rady pełnego wsparcia na rzecz postępów w negocjacjach.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.