Europosłowie ocenią rezultaty szczytu UE i decyzji o częściowym zakazie importu ropy z Rosji

Europosłowie ocenią rezultaty ostatniego szczytu Rady Europejskiej, na którym zapadła decyzja o częściowym unijnym zakazie importu ropy z Rosji.

Europosłowie ocenią rezultaty ostatniego szczytu Rady Europejskiej, na którym zapadła decyzja o częściowym unijnym zakazie importu ropy z Rosji

Podczas debaty plenarnej w środę rano posłowie będą dyskutować o rezultatach szczytu Rady Europejskiej 30-31 maja, na którym przywódcy krajów UE doszli do porozumienia w sprawie częściowego unijnego zakazu importu ropy z Rosji po jej inwazji na Ukrainę.

Również w środę przemówienie w europarlamencie wygłosi przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk.

Natomiast we wtorek po południu posłowie do PE będą zadawać pytania szefowi unijnej polityki zagranicznej Josepowi Borrellowi o wpływ wojny na kraje poza UE.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie Ukrainy, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa i obrony oraz energii.

Unijni przywódcy wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania masowych ataków na ludność i infrastrukturę cywilną oraz do niezwłocznego i bezwarunkowego wycofania wszystkich oddziałów i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową.

Rada Europejska zgodziła się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji objął ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich. Wprowadzone zostanie tymczasowe odstępstwo dotyczące ropy naftowej dostarczanej rurociągiem. W przypadku nagłych przerw w dostawach wprowadzane mają być środki nadzwyczajne, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw.

Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa