O stanowisku ekspertów dotyczącym kryzysu energetycznego i rekomendacjach dla rządzących i rządzonych rozmawiają Patryk Białas i Monika Morawiecka, Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Prezes stowarzyszenia BoMiasto. Radny Miasta Katowice. Wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich.