Konkurs na „Zieloną Oś”

130 tysięcy złotych – tyle miasto Tychy zamierza przeznaczyć na konkurs na zagospodarowanie centralnej części Zielonej Osi. To blisko 3-hektarowy obszar w centrum Tychów, zlokalizowany pomiędzy wykopem kolejowym, a deptakiem na osiedlach Natalia (N) i Olga (O).

Od samego początku planowania i budowy miasta Tychy Oś Zielona stanowiła jeden z najistotniejszych elementów jego struktury przestrzennej. To na niej oraz osi kolejowej w wykopie projektanci miasta oparli założenie kompozycji śródmieścia, a w sąsiedztwie ich przecięcia wskazali przyszłe centrum. Oś łączy zielonym klinem dwa parki: północny z południowym, lecz jeszcze nie została zagospodarowana w całości. 

– Oś Zielona stanowi dobro kultury współczesnej chronione na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zabudową. Oś ma być przestrzenią bezpieczną i atrakcyjną oraz ma stanowić wygodny ciąg pieszy łączący północną i południową część miasta – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Zagospodarowanie Osi Zielonej będzie jednym z etapów realizacji nowego centrum miasta. – Chcemy, żeby Oś Zielona stała się jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych w Tychach. Jej rolą ma być przede wszystkim integracja mieszkańców dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu opartym na zieleni, miejscach wypoczynku, rekreacji i spotkań, a także organizacji przeróżnych wydarzeń miejskich. Kluczowa jest realizacja oparta o najlepsze pomysły, dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przygotujemy konkurs na zagospodarowanie centralnego odcinka Zielonej Osi – mówi Michał Lorbiecki – Pełnomocnik Prezydenta ds. Nowego Centrum Miasta Tychy.

Władzom miasta zależy, by projektanci jak najlepiej poznali potrzeby mieszkańców. – Dlatego wraz z dziećmi, młodzieżą i seniorami z Tychów wypracujemy społeczne założenia konkursowe, o czym będziemy informować wkrótce – dodaje Michał Lorbiecki.

Przez najbliższe 2-3 miesiące będą trwały prace nad przygotowaniem formalnym i merytorycznym konkursu. Po ogłoszeniu konkursu, będzie czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (ok. 2 tygodnie), a potem na sprawdzanie wniosków, zapraszanie do udziału w konkursie, opracowywanie prac konkursowych i prace sądu konkursowego. Całość potrwa ok. 8-9 miesięcy. Autorzy zwycięskiej koncepcji zostaną zaproszeni do projektowania projektu wykonawczego zagospodarowania Zielonej Osi.

UM Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.