Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Instrukcja, krok po kroku

Z myślą o wszystkich tych, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku o dodatek węglowy, a przysługuje im dofinansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych, postanowiliśmy stworzyć specjalną instrukcję. Krok po kroku wytłumaczymy, jak właściwie wypełnić i złożyć wniosek. Pieniądze przysługują każdemu, kto ogrzewa dom węglem, więc warto zapoznać się z tymi informacjami.

Zacznijmy od podstawowych informacji. Ustawa o dodatku węglowym została przyjęta przez rząd 22 lipca i trafiła do Senatu, a później została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. To oznacza, że każdy, kto ogrzewa dom węglem, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych. Kto dokładnie może złożyć wniosek o dodatek węglowy? Ustawa przewiduje, że pieniądze mogą uzyskać gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe
  • kominek
  • tzw. koza
  • ogrzewacz powietrza
  • piecokuchnia
  • trzon kuchenny
  • piec kaflowy
  • kuchnia węglowa

Urządzenia rozpisane powyżej muszą być opalane węglem i koniecznie zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Co ciekawe, nie ma żadnego progu dochodowego, więc po pieniądze może zgłosić się każdy niezależnie od zarobków czy stanu materialnego. Ponadto nie trzeba nigdzie udowadniać, na co wydało się trzy tysiące złotych, co budzi wątpliwości ekspertów, którzy wskazują, że w takim razie środki niekoniecznie będą przeznaczane na zakup węgla.

Odstawiając na bok krytyczne głosy, skupmy się na faktach, które mówią jasno: ustawa została przyjęta. Jak więc złożyć wniosek o dodatek węglowy i odpowiednio go wypełnić? Zanim do tego przejdziemy, istotna jest też informacja, gdzie taki wniosek dostać? Pobierzemy go ze stron rządowych, na przykład tutaj: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

A teraz spójrzmy na szczegóły.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Na początek trzeba wpisać odpowiedni organ, do którego składamy wniosek. W tym wypadku chodzi o urząd gminy, w której mieszkamy – we wniosku wpisujemy więc odpowiedni urząd do naszego miejsca zamieszkania.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Dane osobowe

Następne na liście są dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Jeżeli nie mamy numeru PESEL, w rubryce poniżej trzeba będzie podać nazwę i numer dokumentu, którym się legitymujemy (np. dowód osobisty).

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Miejsce zamieszkania

Dalej wypełniamy dane dotyczące miejsca zamieszkania. Wpisujemy nazwę urzędu, a następnie gminę/dzielnicę, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu, numer mieszkania, można też dodatkowo podać numer telefonu i adres e-mail, jeśli chcemy otrzymać informację, że dodatek węglowy został nam przyznany. Nie jest to jednak konieczne i nie decyduje o tym, czy dostaniemy pieniądze, to tylko ułatwienie dostępu do informacji o przyznanym wniosku.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Forma wypłacenia pieniędzy

Kolejny podpunkt dotyczy formy wypłacenia pieniędzy, tj. trzech tysięcy złotych. Mamy do wyboru dwie opcje: gotówka lub przelew na konto bankowe. Jeśli zdecydujemy się na przelew, co jest łatwiejszą drogą, musimy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Poniżej wpisujemy też imię i nazwisko właściciela rachunku.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Członkowie gospodarstwa domowego

Kolejny punkt dotyczy danych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Trzeba podać ich imiona, nazwiska, numery PESEL lub numery i serie dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Podanie innych członków gospodarstwa jest konieczne do zweryfikowania, czy już któryś z nich nie złożyć wcześniej wniosek. Dokumenty można bowiem złożyć tylko raz na gospodarstwo, co oznacza, że jeśli jedna osoba to zrobiła i otrzymała pieniądze, to drugi członek tego samego gospodarstwa już środków nie otrzyma.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Źródło ogrzewania domu

Przechodzimy do źródeł ogrzewania domu, które trzeba wskazać we wniosku. W formularzu zaznaczamy tylko jedno, główne źródło ogrzewania spośród podanych. Ważne jest to, by było ono zasilane węglem. Możemy zaznaczyć je, wpisując krzyżyk w kratkę przy danym źródle.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Nieruchomość

We wniosku trzeba też wskazać rodzaj nieruchomości, w jakiej zamieszkujemy. Do wyboru mamy: budynek jednorodzinny z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, budynek wielorodzinny z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania bądź budynek lub lokal, w których ogrzewanie jest realizowane przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe zainstalowane w innym budynku.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Prawdziwość danych

Ostatnia część dokumentu to tylko formalność, czyli zatwierdzenie, że podane przez nas dane są prawdziwe – pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oczywiście wniosek należy również podpisać.

Termin finalny składania wniosków został już wyznaczony na 30 listopada 2022 roku. Pieniądze w wysokości 3 tys. złotych mają wpłynąć na konto składającego wniosek maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów. Niewykluczone jednak, że z uwagi na ogromne zainteresowanie, termin wypłacania pieniędzy może się nieco wydłużyć.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.