Archiclima w walce z betonozą

Proste i pożyteczne zabiegi dla poprawy jakości otoczenia mogą obejmować różne skale. 

Od ubiegłego roku przez konsorcjum projektu LIFE Archiclima realizowany jest plan zmniejszania negatywnych następstw zmian klimatycznych w wielkopowierzchniowych obiektach usługowych. Jednym z beneficjentów projektu jest Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Działania na jego terenie obejmują m.in. zwiększenie udziału zieleni w pobliżu parkingu i tamtejszych terminali. Skala działań na lotnisku to zaprojektowanie i wykonanie trzech tysięcy metrów kwadratowych zielonej infrastruktury. Wobec takiego zakresu działanie zrealizowane w miniony czwartek na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Investeko w Świętochłowicach zdaje się być rozwiązaniem mikro. 

– Mówiąc kolokwialnie „zakasaliśmy rękawy”, odsłoniliśmy z betonu kilka metrów gruntu. W ciągu sześciu lat funkcjonowania naszego Centrum dostrzegliśmy, że planowany wcześniej udział terenów biologicznie czynnych można zwiększyć bez uszczerbku dla funkcji chodnika przed naszym budynkiem – mówi prezes Investeko S.A. Arkadiusz Primus  

Dodaje, że oferowane przez Grupę Investeko usługi są opracowywane i testowane najpierw w centrum badawczo-rozwojowym. Badania dotyczą zarówno dużych przedsięwzięć jak budowa i testowanie kogeneracyjnej instalacji do wysokoefektywnej produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej jak i mniejszych działań. Należą do nich m.in. projektowanie mebli z pochodzących z odzysku poliwęglanów czy testowanie zielonej infrastruktury w służbie rekultywacji.

Menadżer projektu LIFE Archiclima, Łukasz Łapiński zwraca uwagę, że dobrą praktyką jest by „naprawianie świata zacząć od własnego podwórka”. 

– Obserwując zjawiska przyrodnicze możemy dojść do wniosku, że „natura wie lepiej”. Tak brzmi wiodące hasło realizowanego przez nas projektu, którego celem jest skuteczne wsparcie zarządców i właścicieli nieruchomości w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. Usługa polega na określeniu obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji obiektów z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Specjalizujemy się przy tym w obiektach wielkopowierzchniowych. Zwieńczeniem pracy w każdej lokalizacji jest plan adaptacji zawierający projekt architektoniczny i zalecenia do realizacji. 

Realizacja w Świętochłowicach przeprowadzona została w skali mikro. Zdjęcie płyt w celu odsłonięcia gruntu i zrobienia przestrzeni dla rozrastających się roślin to niezależnie od skali, krok w kierunku adaptacji. Pokazuje to jak nawet nowe obiekty mogą i powinny być adaptowane do dynamicznie postępujących zmian pogodowych. Oleh Bykh pracujący w LIFE Archiclima jako projektant krajobrazu przypomina, że  każdy metr kwadratowy terenu, z którego pozbywamy się nadmiarowego betonu lub asfaltu, to szansa nawet na kilkaset litrów wody opadowej rocznie zasilającej zasoby gruntowe. Wspólna praca wykonana własnymi rękami w gronie pracowników i kierownictwa może mieć też wymiar integracyjny. Jednocześnie prezentowany przykład zdaje się wyznaczać autentycznie nowy poziom społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu.

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.