Skarb Państwa wykupuje akcje Polskiej Grupy Górniczej. Dojdzie do połączenia spółek? 

Powraca temat fuzji spółek górniczych, a wszystko za sprawą rozpoczęcia procesu przejmowania Polskiej Grupy Górniczej przez Skarb Państwa. Akcje PGG są wykupowane z kilku podmiotów, takich jak PGNiG Termika, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Enea, Ecarb, Polski Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finansowe Silesia czy Węglokoks Kraj.

Skarb Państwa ma wykupić akcje PGG ze wspomnianych wyżej podmiotów za symboliczną złotówkę. Celem ma być wsparcie spółek węglowych, oferując im finansową pomoc publiczną, ale główny powód, jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, to „element wydzielania aktywów państwowych”. Temat pojawił się już na etapie wstępnych rozmów dotyczących górniczej umowy społecznej podpisanej w Katowicach. Wykupienie aktywów PGG od innych udziałowców to właśnie część realizacji dokumentu, do którego musiało dojść przed notyfikacją w Komisji Europejskiej, o czym mówi Bogusław Hutek, przewodniczący „Solidarności” w Polskiej Grupie Górniczej, w rozmowie z portalem nettg.pl. „Wiąże się to z finansowaniem z budżetu państwa i chodzi o to, żeby dotacje można było w jasny i czytelny sposób rozliczyć. Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, kiedy udziałowcy mogliby sobie rościć pretensje do tych pieniędzy. Teraz, kiedy właścicielem będzie bezpośrednio Skarb Państwa, taka ewentualność zostanie wyeliminowana, a wszystkie przepływy pieniędzy, które na pewno w procesie notyfikacji będzie chciała sprawdzić Unia Europejska, będzie można łatwo przeanalizować”, powiedział serwisowi Bogusław Hutek.

Oprócz Polskiej Grupy Górniczej, przekształcenie właścicielskie, tj. przejście w ręce Skarbu Państwa, może dotyczyć w przyszłości również takich spółek jak Węglokoks Kraj czy Tauron Wydobycie. Czy te wszystkie działania zmierzają finalnie do połączenia podmiotów objętych pomocą? Są to na razie tylko dywagacje, bo przedstawiciele żadnych z tych podmiotów oficjalnie o przejściu nie mówią. Tym bardziej, że podczas negocjacji w sprawie umowy społecznej była mowa o tym, by po wydzieleniu aktywów spółki pozostały „osobnymi podmiotami”. Ten plan, w obliczu obecnej sytuacji w branży, może się jednak jeszcze zmienić.

Większość związkowców mówi jednym głosem w sprawie przejęcia aktywów Polskiej Grupy Górniczej od innych udziałowców. Ich zdaniem, znacznie ułatwi to wiele procesów, przez które teraz przechodzi spółka. Wskazują jednocześnie, że takie działania mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli górnicza umowa społeczna nie doczeka się finalnie realizacji, a to – jak wiemy – jest dość problematyczne. Dokument nadal nie uzyskał bowiem aprobaty Komisji Europejskiej, a z ostatnich rozmów premiera Mateusza Morawieckiego ze związkowcami wynika, że być może konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, między innymi dotyczących inwestowania w górnictwo czy kwestii zwiększenia/zmniejszenia wydobycia w kopalniach.

Do sprawy na pewno będziemy jeszcze wracać.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.