Dodatek węglowy dla Osób Fizycznych. Wnioski dopiero po przyjęciu Ustawy

Rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym oczekuje na przyjęcie przez parlament i podpis Prezydenta RP, tym samym żadne wnioski od mieszkańców nie mogą być jeszcze przyjmowane.

W związku z licznymi pytaniami o możliwość składania wniosków w sprawie dodatku węglowego informujemy, że przepisy z nim związane nie weszły w życie i są dopiero procedowane w Sejmie.

Zgodnie z założeniami – po wejściu w życie ustawy oraz wydaniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego – wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców gminy Miedźna będzie można składać w wyznaczonej przez Wójta Gminy jednostce organizacyjnej gminy, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy i rozporządzenia.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F820B8392100CE0BC1258884006EF687

Dodatek węglowy będzie wypłacany wyłącznie osobom fizycznym. Na chwilę obecną nie ma zapisów w ustawie dotyczących dodatku węglowego regulujących wsparcie dla osób prawnych i innych jednostek.

Gmina Miedźna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.