Michał Pierończyk: Mieszkańcy muszą mieć wybór

Przedterminowe wybory na prezydenta Rudy Śląskiej zyskały kolejnego kandydata. Radny i społecznik Michał Pierończyk opowiedział Sebastianowi Pypłaczowi o planach na kampanię i potrzebach Rudy Śląskiej.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.