Bezpłatne wsparcie psychologiczne w Tychach 

Trwa program Bezpłatnego Wsparcia Psychologicznego dla mieszkańców województwa śląskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji w różnych  formach, w której najważniejsze miejsce zajmują indywidualne spotkania z psychologiem oraz psychoterapeutą, są także spotkania grupowe w ramach  warsztatów terapeutycznych oraz działania edukacyjnych dotyczące problematyki uczuć i emocji.

Do programu mogą przystąpić: kobiety w wieku 18-59 lat/ mężczyźni w wieku 18-64 lata które/którzy zamieszkują na terenie województwa śląskiego, są aktywne/aktywni  zawodowo lub  deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia.  

Realizatorem projektu jest: Fizjoterapia Jacek Tuz, ul. Szpakowa 44A, 43-100 Tychy.
Miejsce udzielania świadczeń: Fizjoterapia MDT, ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Telefon kontaktowy (w godzinach 10.00-18.00): +48 795 800 959

www.fizjoterapiamdt.pl/

Urząd Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.