Polska Grupa Górnicza wypłaci pracownikom dodatkowe pieniądze. Związkowcy z innych spółek chcą tego samego i wnoszą o nagrody finansowe

Niedługo po tym, jak związkowcy spółki Tauron Wydobycie podpisali porozumienie płacowe, strona społeczna dogadała się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w tej samej sprawie. PGG obiecała wypłacić pracownikom dodatkowe pieniądze. Nagroda finansowa ma trafić na konta górników do 29 lipca 2022 roku. Tymczasem związkowcy z innych spółek chcą iść w ślad za PGG, Tauronem i JSW, więc wnoszą o nagrody finansowe do zarządów swoich firm.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej po kilku dniach protestu związkowców ugiął się pod naporem ich żądań i zgodził na podpisanie porozumienia płacowego, do czego doszło w siedzibie spółki w Katowicach. Strony ustaliły, że pracownicy PGG zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2022 r. otrzymają jednorazową nagrodę finansową. Najwięcej, 6400 złotych brutto, dostaną górnicy zatrudnieni pod ziemią. Ale pieniądze otrzymają także: pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych – 5200 zł brutto; pozostali pracownicy na powierzchni – 4000 zł brutto. „Wypłata kwoty jednorazowej zostanie zrealizowana do 29 lipca 2022 roku”, podaje Polska Grupa Górnicza.

Ponadto ustalono, że wartość węgla deputatowego (stawka ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy) w 2023 roku zostanie określona w grudniu 2022 roku. „Od 1 sierpnia 2022 roku zwiększeniu ulegnie także wartość jednostkowa posiłków profilaktycznych: 1) dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią, oraz dla stanowisk określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,2% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) dla stanowisk określonych w załączniku nr 2 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,08 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”, podaje Polska Grupa Górnicza.

W porozumieniu jednocześnie zastrzeżono, że strony przeprowadzą jeszcze rozmowy dotyczące rekompensaty skutków inflacji: za trzeci kwartał 2022 roku – do 30 września 2022 roku, za czwarty kwartał 2022 roku – do 30 listopada 2022 roku.

Nagrody finansowe w Polskiej Grupie Górniczej oraz Tauronie Wydobycie, a wcześniej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, zmotywowały pracowników innych spółek górniczych do walki o to samo. Do zarządu o „premię inflacyjną” zwróciły się już związki zawodowego Węglokoksu, w powodach podając, że jest to konieczne z uwagi na drastyczny wzrost cen towarów oraz usług, co w efekcie oznacza „spadek realnej siły nabywczej wynagrodzeń pracowników”. Związkowcy Węglokoksu Kraj chcą, by poza premią podniesiono wartość posiłków profilaktycznych – licząc od sierpnia 2022 r., oraz wzrostu wartości deputatu węglowego od stycznia 2023 r. na poziomie nie niższym niż w pozostałych spółkach węglowych. Oprócz Węglokoksu, o nagrodę specjalną zawnioskowały też związki w Lubelskim Węglu „Bogdanka”. W lipcu wystosowano pismo do zarządu spółki z prośbą o zorganizowanie spotkania w tej sprawie.

Pełną treść porozumienia zawartego w Polskiej Grupie Górniczej znajdziecie tutaj.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.