Czy powinniśmy jeszcze wierzyć NBP?

O szalejącej inflacji, decyzjach NPB i prognozach na ekonomiczną przyszłość rozmawiają Sebastian Pypłacz i Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.