Oddychać czystym powietrzem w Beskidach

O zmianach w walce ze smogiem, programie Czyste Powietrze i klimacie w beskidzkich gminach rozmawiają Sebastian Pypłacz i Michał Kubok, Fundacja Oddychaj Beskidami.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.