Do rybnickich szkół weszli budowlańcy

Spora część rybnickich szkół, opuszczonych na czas wakacji przez uczniów, stała się placami budowy – prócz wielu drobnych remontów, zaplanowano również realizację kilku większych inwestycji.

Prowadzone prace związane są między innymi z termomodernizacją budynków, która wykonana zostanie w przedszkolach nr 1 (Śródmieście), 14 (dz. Chwałowice) i 23 (dz. Niedobczyce) oraz szkołach podstawowych nr 2 (dz. Smolna), 7 (dawny SOSW) i 21 (dz. Niedobczyce).

Dodatkowo, w Przedszkolu nr 1 zmodernizowany zostanie węzeł cieplny, w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wybudowana będzie wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej, a w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 prace instalacyjne związane z wymianą instalacji c.o.

Z kolei w Zespole Szkół nr 6 w Boguszowicach Starych prace skupią się nie tyle na samym budynku, co na jego otoczeniu – zagospodarowany zostanie teren w ramach przebudowy drogi pożarowej, rozbudowany będzie parking oraz wybudowane ogrodzenie.

– Z oczywistych względów okres wakacyjny jest najlepszym czasem na przeprowadzanie termomodernizacji, przebudowy, rozbudowy czy większych remontów budynków oświatowych. Zdarza się niestety, że zakres robót jest tak szeroki, że prac nie da się ukończyć przed wrześniem.Mam jednej nadzieję, że młodzi ludzie, po powrocie z letniego odpoczynku, w pełni sił i w dobrych humorach, będą mogli cieszyć się odnowionymi i odświeżonymi wnętrzami w większości rybnickich szkół – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Warto dodać, że na rozstrzygnięcie czekają przetargi, mające wyłonić wykonawców modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku SP 18 (dz. Boguszowice Osiedle), modernizacji kuchni w Przedszkolu 17 (dz. Smolna), modernizacji budynku, obejmującej remont piwnic, wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie drenażu w Przedszkolu 10 (dz. Maroko-Nowiny), wymiany kotłowni węglowej na gazową w SP 23 (dz. Niewiadom)  czy budowy sali gimnastycznej w I LO.

W sumie na inwestycje w placówkach oświatowych Miasto zaplanowało w tym roku nieco ponad 50,5 mln zł.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.