Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy dostaną pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem remontu

Ministerstwo Klimatu planuje zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nowe zasady umożliwią mieszkańcom otrzymanie dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie to tzw. prefinansowanie, które sprawi, że dostaniemy z wyprzedzeniem do nawet 50 procent maksymalnej możliwej kwoty dotacji, chcąc przeznaczyć ją na przykład na wymianę starego pieca-kopciucha.

Program „Czyste Powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 roku i od tamtej pory doczekał się już kilku zmian, które – jak przekonują przedstawiciele Ministerstwa Klimatu – mają sprawić, by program „jak najlepiej służył głównemu celowi, czyli wspieraniu wymiany kotłów na paliwa stałe, na nowocześniejsze źródła ciepła wraz z kompleksową termomodernizacją budynków mieszkalnych”. Chodzi między innymi o walkę ze starymi piecami, tzw. kopciuchami, w których palenie stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia i negatywnie wpływa na środowisko. W województwie śląskim za sprawą uchwały antysmogowej korzystanie z tego typu urządzeń jest nawet karalne, co umożliwiły wprowadzone niedawno przepisy. Teraz czeka nas kolejna zmiana w programie „Czyste Powietrze”, a mianowicie wprowadzona zostanie zasada prefinansowania, która jest reakcją na obecne uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny nośników energii. Efekt? Mieszkańcy będą mogli dostać pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem remontu, właściwie niedługo po tym, jak złożą wniosek o przyznanie dotacji.

„Ogłaszamy nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Jest to program „Czyste powietrze +”, zapowiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. „Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów”, dodała.

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2. oraz 3. części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. „Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu”, podaje Ministerstwo Klimatu.

„Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze” to kolejny krok w szeregu działań, których skutkiem ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu w Polsce, jakim są piece na paliwa stałe oraz idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym kraju”, zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Przypomnę, że 25 stycznia br. uruchomiliśmy zmiany na rzecz najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych, czyli finansowe wsparcie wymiany pieca i ocieplenia domu. Obecnie sprawiamy, że remont będzie można jeszcze szybciej i sprawniej przeprowadzić, dysponując niemal od razu dużą częścią pieniędzy z dotacji”, podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.

Ministerstwo Klimatu tłumaczy, że dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego musi złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.