Szpital Joannitas. Ważne informacje

Szpital Joannitas w Pszczynie rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 2018 r.

Szpital prowadzi 9 oddziałów szpitalnych z Izbą Przyjęć. Funkcjonują w nim również zakłady oraz poradnie specjalistyczne. Ważna częścią szpitala są także inne jednostki organizacyjne, które koncentrują się na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza umożliwiającego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie oddziałów i poradni.

Prowadzony jest przez Spółkę, której właścicielami jest Powiat Pszczyński i Gmina Pszczyna.

Są to między innymi:

 • blok operacyjny,
 • dział farmacji,
 • dział sterylizacji.

W 2021 r. ze świadczeń Szpitala skorzystały 23 663 osoby, a na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym urodziło się 675 dzieci. W tym roku – końca do czerwca –  świadczenia zostały udzielony ponad 14 600 pacjentom.

ODDZIAŁY SZPITALNE I IZBA PRZYJĘĆ

 • Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym udziela pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wynikających ze schorzeń internistycznych, ortopedycznych, chirurgicznych, neurologicznych, spowodowanych urazami lub wymagających hospitalizacji w OAIT.
 • Oddział Neurologiczny prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym: chorób rozrostowych wewnątrzczaszkowych (guzów mózgu), stwardnienia rozsianego, padaczki i nagłych zaburzeń świadomości, miastenii i chorób mięśniowych, bólów głowy i zawrotów głowy.
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej zajmuje się leczeniem zmian urazowych kończyn górnych, dolnych, miednicy, kręgosłupa. Leczy także zmiany reumatoidalne narządów ruchu, a także ostre i przewlekłe stany zapalne kości, stawów bądź tkanek miękkich.
 • Oddział Chorób Wewnętrznych jest oddziałem ogólnointernistycznym i zapewnia opiekę szpitalną dla pacjentów ze schorzeniami m.in. układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, sercowo-naczyniowego.
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej – Oddział przyjmuje pacjentów w celu diagnostyki oraz leczenia chirurgicznego. W oddziale wykonuje się zabiegi zarówno metodą tradycyjną, jak i metodą chirurgii małoinwazyjnej – laparoskopową. Przeprowadza operacje i zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, gruczołów dokrewnych. Wykonuje się również operacje przepuklin oraz małe zabiegi naczyniowe.
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy posiada II stopień referencyjności. Do oddziału przynależy Trakt Porodowy z odrębną położniczą Izbą Przyjęć. Pacjentkom ze schorzeniami narządu rodnego udzielana jest pomoc w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego.
 • Oddział neonatologiczny zajmuje się opieką, diagnostyką i leczeniem dzieci, które urodziły się w oddziale położniczo-ginekologicznym. Jest to oddział o II stopniu referencyjności, co oznacza, że może leczyć noworodki z małą masą ciała, urodzone przedwcześnie, z niewydolnością oddechową, infekcjami, żółtaczką i innymi zaburzeniami okresu noworodkowego.
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiT) – na oddziale leczone są takie schorzenia jak niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, choroby centralnego układu nerwowego, urazy wielonarządowe. Najczęściej wykonywane zabiegi to: wentylacja mechaniczna, terapia nerkozastępcza, bronchofiberoskopia układu oddechowego, cewnikowanie naczyń żylnych i tętniczych, tracheotomie, drenaż jamy opłucnowej, leczenie bólu.
 • Oddział Geriatryczny – pacjenci oddziału leczeni są na wiele współistniejących chorób, które są typowe dla wieku podeszłego. Działania oddziału koncentrują się na procesie wydłużenia i ulepszenia komfortu życia ludzi po 60 roku życia, poprzez zminimalizowanie dyskomfortu związanego ze znacznie obniżoną sprawnością spowodowaną podeszłym wiekiem.

ZAKŁADY I PRACOWNIE

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wymagających stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki. Tel. 32-611-53-40
 • Zakład rehabilitacji oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak elektrolecznictwo, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tens oraz Traeberta, światłolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, kinezyterapia, a także terapia manualna i masaż klasyczny. Świadczenia udzielne są pacjentom, którzy są hospitalizowani w Szpitalu. Zakład zapewnia pacjentom pomocy również w trybie ambulatoryjnym. Tel. 32-611-53-06
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej – prawidłowa i szybka diagnostyka obrazowa to klucz do wdrożenia leczenia i zastosowania odpowiedniej, skutecznej terapii. Dlatego w 2021 r. do Szpitala trafiły 2 nowe aparaty rentgenowskie, nowy tomograf komputerowy, a w marcu tego roku – rezonans magnetyczny. Rezonans znajduje się w specjalnym budynku modułowym, dostosowanym, aby zapewnić Pacjentom jak największy komfort podczas badania. W zakładzie mieszczą się Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Tel. 32-611-53-04
 • Pracownia Endoskopii – w pracowni odbywają się badania gastroskopii i kolonoskopii. Gastroskopia to procedura medyczna, która pozwala dokładnie ocenić stan przełyku, żołądka oraz duża część dwunastnicy i rozpoznać wiele chorób przewodu pokarmowego. Kolonoskopia to badanie umożliwiające dokładne obejrzenie błony śluzowej całego jelita grubego i jest aktualnie najskuteczniejszą metodą diagnostyczną pozwalającą dokładnie ocenić ten fragment przewodu pokarmowego. Tel. 32-611-53-03

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – to jednostki, bez których Szpital nie jest w stanie funkcjonować, choć pacjenci bezpośrednio nie widzą intensywnej pracy, jaka się tam odbywa:

 • Blok operacyjny – to właśnie na Bloku odbywają się operacje chirurgiczne lub ortopedyczne. Z uwagi na konieczność zachowania bardzo wysokiego poziomu sterylności dostępny jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Blok utrzymywany jest w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych przez całą dobę.
 • Dział farmacji – zaopatruje Szpital w produkty lecznicze i wyroby medyczne dla pacjentów Szpitala. To dział farmacji zakupuje i przekazuje na oddziały wszelkie leki, które następnie otrzymują pacjenci lub np. materiały medyczne niezbędne do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.
 • Dział sterylizacji – zakres pracy działu skupia się wokół dekontaminacji, tj. myciu, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętów medycznych używanych w Szpitalu. Narzędzia za pomocą których wykonuje się operacje lub badania muszą być poddane specjalnym zautomatyzowanym procesom sterylizacji, które zapewniają ich bezpieczeństwo i jałowość.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I DIAGNOSTYKA

 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne – w laboratorium wykonywane są badania hematologiczne, koagulologiczne, gazometryczne, hormonalne, serologiczne, a także analiza moczu i kału oraz markery nowotworowe. Tel. 32-611-53-05
 • Poradnia urazowo-ortopedyczna – poradnia zajmuje się kompleksową diagnostyką schorzeń o charakterze ortopedycznym i ustalaniem ścieżki postępowania medycznego. Poradnia przyjmuje również pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonywanych m.in. na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym. Tel: 32-611-53-03
 • Poradnia chirurgii ogólnej – poradnia zapewnia diagnostykę w zakresie chirurgii ogólnej, a także kwalifikacją pacjenta do odpowiedniego sposobu leczenia (zachowawczego lub zabiegowego). Ponadto zaopatruje pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonywanych m.in. na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej.
 • Poradnia onkologiczna – pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji onkologicznej, a zlecone badania wykonuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne znajdujące się w budynku Szpitala. Jeżeli lekarz zleci badania TK, bądź RTG również wykonane one zostaną na miejscu. Do poradni onkologicznej pacjenci nie potrzebują skierowania.
 • Poradnia chorób zakaźnych – jest to poradnia komercyjna i odbywa się w niej leczenie takich chorób, jak m.in. wirusowe zapalenie wątroby, czy bolerioza. W przyszpitalnej poradni zapewnimy naszym pacjentom konsultacje, diagnostykę, leczenie, a także profilaktykę chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. Świadczenia zdrowotne z zakresu chorób zakaźnych są niezwykle ważne i niejednokrotnie ratują zdrowie i życie pacjentów.

Gmina Miedźna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.