System dystrybucji jodku potasu w powiecie pszczyńskim

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie publikuje listę punktów dystrybucji jodku potasu. Ewentualna dystrybucja tabletek zawierających jodek potasu wśród mieszkańców poszczególnych gmin w naszym powiecie będzie się odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego zagrożenia.

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu ma charakter działania prewencyjnego. W przypadku ewentualnej awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu zalecane jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

W każdej gminie powiatu wójtowie i burmistrz wyznaczyli punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura dystrybucji zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy). Gdyby zaistniała taka sytuacja, informacja o konieczności pobrania tabletek będzie przekazywana m.in. za pośrednictwem TV, smsów (alert RCB) czy mediów społecznościowych i stron www.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Zachęcamy do śledzenia monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem strony Polskiej Agencji Atomistyki otwiera się w nowym oknie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Jodek potasu będzie wydawany osobom pełnoletnim bez konieczności okazywania dokumentu. Jedna osoba będzie mogła pobrać tabletki dla pozostałych domowników. Co ważne, punkty zostaną uruchomione dopiero w momencie ogłoszenia akcji jodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z lokalizacjami punktów na terenie powiatu pszczyńskiego w poszczególnych gminach oraz z broszurą informacyjną Ministerstwa Zdrowia.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu w powiecie pszczyńskim

Gmina Miedźna

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, ul. Górnicza 47;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej, ul. Szkolna 24;
 • Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze  ul. Pszczyńska 34;
 • Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Z. Religi w Gilowicach , ul. Korfantego 38;
 • Gminne Przedszkole „Bajka” we Frydku, ul. Sportowa 2;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, ul. Lipowa 3;
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Kubusia Puchatka” w Woli, ul. Górnicza 47b;
 • Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku /aktualna siedziba w Woli, ul. Przemysłowa 7;
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, ul. Górnicza 47a.

Gmina Goczałkowice-Zdrój

 • Helios-Med, Goczałkowice-Zdrój, ul. Wiślna 13
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju,ul. W. Szymborskiej 1

Gmina Kobiór

 • NZOZ „KOBIMED”, Kobiór, ul. Centralna 12
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze, ul. Tuwima 33
 • Dom Parafialny w Kobiórze, ul. Rodzinna 11

Gmina Pawłowice

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Pawłowicach, ul. Szkolna 1
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach, ul. Pukowca 4
 • Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców Śl. 6
 • Szkoła Podstawowa w Warszowicach, ul. Pszczyńska 2
 • Szkoła Podstawowa w Krzyżowicach, ul. Szkolna 7
 • Szkoła Podstawowa w Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2

Gmina Pszczyna

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie, ul. Bogedaina 1
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie, ul. Księżycowa 25
 • Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. K.Wielkiego 5
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie, ul. Katowicka 47
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie, ul. Staromiejska 41
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie, ul. M.Konopnickiej 44
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie, ul. Powstańców Śl. 25
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku, ul. Szkolna 4
 • Szkoła Podstawowa w Brzeźcach, ul. Pokoju 2
 • Szkoła Podstawowa w Porębie, ul. Szkolna 8
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach, ul. Baziowa 17
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, ul. Św.Jana Pawła II 74
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach, ul. Męcz. Oświęcimskich 7
 • Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach, ul. Anieli Krzwywoń 5
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące, ul. Fitelberga 1
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej, ul. Hodowców 38
 • Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej, ul. Sokoła 10
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce, ul. Jordana 3

Gmina Suszec

 • Szkoła Podstawowa w Suszczu, ul. Szkolna 130
 • Budynek przy boisku sportowym, ul. Piaskowa 33
 • Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul. Topolowa 42
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce, ul. Woszczycka 20
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach ul. Dworcowa 56
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach, ul. Nierad 86
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31

Profilaktyka jodowa

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia wskazane jest podanie preparatu wszystkim osobom do 60 roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

 • dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 roku życia: 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia: 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

 • jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli masz nadczynność tarczycy
 • jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
 • jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uważaj jeśli:

 • stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
 • występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
 • występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
 • masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
 • jesteś odwodniony
 • przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę

Pamiętaj, zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku

 • w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
 • w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)
 • po przyjęciu leku
 • z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej otwiera się w nowym oknie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceuty.

Gmina Miedźna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.