Czy powstanie województwo śląsko-małopolskie?

O tożsamości regionalnej i dążeniach do zmiany nazwy województwa rozmawiają Sebastian Pypłacz i Rafał Siciński, Towarzystwo Przyjaciół Sosnowca.

Posłuchaj w aplikacjach i w przeglądarce.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.