W czwartek w PE dyskusja, jak postawić przed sądem sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się dyskusja o tym, jak postawić przed sądem sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie. Europosłowie będą też rozmawiać o wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii.

Zbrodnie wojenne na Ukrainie

W czwartek rano Parlament Europejski będzie dyskutował o tym, jak postawić przed sądem sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie. Od czasu inwazji wojska rosyjskie zostały oskarżone o liczne przypadki łamania międzynarodowego prawa humanitarnego na terytorium Ukrainy. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w południe.

Wojna w Ukrainie i jej skutki społeczne i gospodarcze

Po debacie, która odbyła się 4 maja, europosłowie będą głosować w czwartek nad rezolucją dotyczącą społecznych i gospodarczych konsekwencji wojny Rosji na Ukrainie i reakcji UE. Tego samego dnia będą też dyskutować o bezpieczeństwie energetycznym i wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii.

Wystąpienie prezydenta Mołdawii

W środę o godz. 15.00 prezydent Republiki Mołdawii Maia Sandu wygłosi przemówienie do posłów na temat wojny na Ukrainie i jej konsekwencji. W czwartek posłowie do PE będą głosować nad rocznym sprawozdaniem z wykonania umowy stowarzyszeniowej UE z Republiką Mołdawii.

Minimalna globalna stawka podatku od osób prawnych

Eurodeputowani będą debatować w środę i głosować w czwartek nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą wdrożenia międzynarodowego porozumienia w sprawie minimalnej stawki podatku od osób prawnych w wysokości 15 proc.

W projekcie regulacji przewidziano klauzulę przeglądową, która umożliwiłaby zmianę progu rocznych przychodów, po przekroczeniu którego korporacja międzynarodowa podlegałaby minimalnej stawce podatkowej.

Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa