Spurek: Kolejnym motorem wojny jest nieefektywny system produkcji żywności

O bezpieczeństwie żywnościowym, wadze wyborów żywnościowych i uwrażliwianiu decydentów i decydentek rozmawiają Sebastian Pypłacz i Anna Spurek, Green REV Institute.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Rozmowa powstała we współpracy z Komisją Europejską.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.