Europejski Miesiąc Różnorodności: Komisja ogłasza zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”

Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”. Celem konkursu jest wyróżnienie miejscowości, miast i regionów UE, które wiodą prym w zakresie polityki integracji. Zwycięzcy reprezentujący pięć państw członkowskich – Chorwację, Niemcy, Rumunię, Hiszpanię i Szwecję – zostali wyróżnieni za swoją pracę na rzecz budowania sprawiedliwszych społeczeństw dzięki promowaniu różnorodności i inkluzywności pod względem płci, pochodzenia rasowego i etnicznego, religii i przekonań, niepełnosprawności, wieku, praw osób LGBTIQ i integracji Romów.

Pierwsze miejsce w kategorii „władze lokalne w miejscowościach liczących więcej niż 50 000 mieszkańców” zajęła Kolonia (Niemcy) za swoją strategię na rzecz zwiększenia różnorodności i włączenia społecznego. Drugie miejsce zajął Göteborg (Szwecja), a trzecie – Barcelona (Hiszpania).

Zwycięzcą w kategorii „władze lokalne w miejscowościach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców” jest chorwacka Koprivnica za swoją strategię wspierania osób z niepełnosprawnościami. Drugie miejsce zajął Ingelheim am Rhein (Niemcy), a trzecie – Antequera (Hiszpania). Andaluzja (Hiszpania) wygrała w trzeciej, specjalnej kategorii dotyczącej włączenia społecznego Romów za swój kompleksowy plan integracji społeczności romskiej, drugie miejsce zajął Göteborg (Szwecja), a trzecie – Grădinari (Rumunia).

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: 

Przekonaliśmy się, że w czasach kryzysu słabsze grupy są narażone na większe ryzyko. Dziś chcemy uhonorować te miejscowości, które są przykładem do naśladowania w kwestii ochrony godności i wolności wszystkich osób należących do naszych społeczności. Nagradzając zwycięzców, pragniemy podkreślić znaczenie takich inicjatyw dla wspierania wartości, na jakich opiera się nasza Unia, na wszystkich jej poziomach.

Komisarz do spraw równości Helena Dalli dodała: 

Gratuluję wszystkim zwycięzcom pierwszej edycji konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” oraz wszystkim 82 organom władz lokalnych, które odpowiedziały na apel Komisji Europejskiej o promowanie i wspieranie różnorodności. Nagrodzone dziś władze lokalne pokazały w najlepszy możliwy sposób, jak możemy wspólnie stać na straży równości i różnorodności oraz dążyć do włączenia społecznego wszystkich osób.

Kontekst

Przyznawane raz w roku nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”, których wręczanie wprowadzono w unijnym planie działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025, są jednym z działań Komisji na rzecz Unii równości.

Zgłoszenia do pierwszej edycji były przyjmowane od 22 listopada 2021 r. do 15 lutego 2022 r. Jury złożone z ekspertów przyznało kandydatom we wszystkich kategoriach punkty na podstawie szeregu kryteriów, takich jak charakter i zakres inicjatyw, ich wpływ oraz zaangażowanie osób narażonych na dyskryminację w proces kształtowania polityki.

Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu zostali ogłoszeni podczas dzisiejszej ceremonii online, w czasie której zainaugurowano Europejski Miesiąc Różnorodności 2022.

Europejski Miesiąc Różnorodności odbył się po raz pierwszy w maju 2020 r. w ramach obchodów 10. rocznicy ustanowienia unijnej platformy Kart różnorodności. Celem tej inicjatywy jest docenienie wysiłków podejmowanych przez organizacje na rzecz budowania równych i inkluzywnych środowisk z korzyścią dla wszystkich. Wpisuje się ona w zobowiązanie Komisji Europejskiej do zwalczania dyskryminacji i promowania różnorodnych i integracyjnych miejsc pracy.

UE finansuje inicjatywy mające na celu promowanie różnorodności i włączenia społecznego oraz zwalczanie nierówności i dyskryminacji, w tym dyskryminacji Romów. Program „Obywatele, równość, prawa i wartości” (program CERV), dysponujący budżetem 1,55 mld euro na lata 2021–2027, jest największym w historii unijnym funduszem na rzecz promowania praw i wartości w UE.

Komisja Europejska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.