31 dni wojny w Ukrainie. Polska państwem z największą liczbą uchodźców na świecie

Raport na temat pilnych zmian w organizacji państwa polskiego.

Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski” przedstawił opracowany wspólnie z organizacjami samorządowymi raport „31 dni wojny w Ukrainie. Raport na temat pilnych zmian w organizacji państwa polskiego”. Publikacja podsumowuje najważniejsze wydarzenia i procesy dotyczące funkcjonowania państwa polskiego w trakcie pierwszych 31 dni wojny (24 lutego – 27 marca).

„W najbliższych dniach Polska prawdopodobnie stanie się państwem o największej liczbie uchodźców na świecie. Przez ostatnie 31 dni weszła i zmieniała swoje miejsce w pierwszej szóstce takich państw: Turcja (3,7 mln), Jordania (2,9 mln), Liban (1,4 mln), Pakistan (1,4 mln), Uganda (1,1 mln), Niemcy (1 mln).” – mówi Jacek Karnowski, prezes zarządu Ruchu, prezydent Sopotu – „Celem raportu jest identyfikacja wyzwań i rekomendacji do wdrożenia, aby zarządzenie największym po II Wojnie Światowej kryzysem uchodźczym odbyło się z najmniejszym możliwym kosztem dla ofiar wojny oraz wzmacniało szansę na długofalowe utrzymanie się harmonii i dobrych relacji między obywatelami Polski i Ukrainy.” 

– Jako kraj, samorządy po raz pierwszy mierzymy się z taką sytuacją. Wszystko jest dla nas nowe, musieliśmy szybko przestawić się na nieszablonowe działanie, bez wcześniejszego doświadczenia. Dzięki wsparciu mieszkańców i wolontariuszy udało nam się sprostać tej trudnej sytuacji. Potrzebujemy systemowych rozwiązań i wsparcia finansowego. – zaznacza Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca oraz członek zarządu TAK! Dla Polski.

Apelujemy do rządu o przyjęcie międzynarodowej pomocy, stworzenie systemu dobrowolnej relokacji uchodźców oraz organizację okrągłego stołu z udziałem  rządu, organizacji międzynarodowych, samorządów i organizacji społecznych, żeby wspólnie wypracować strategię. Podsumowując pierwszy miesiąc organizacji państwa polskiego w czasie wojny w sąsiedniej Ukrainie wskazać należy szereg problemów, których wspólnym mianownikiem jest postulat fundamentalny – wprowadźmy system zarządzania poprzez wiedzę, a nie intuicję.

 „Bez stałego dialogu przedstawicieli wszystkich pomagających stron, będą cierpieć ludzie. Wszyscy my, Polacy stajemy obecnie przed poważną groźbą bezdomności, ubóstwa i eksploatacji uchodźczych kobiet i dzieci. Wzywamy do jak najszybszej profesjonalizacji systemu odpowiedzi na największy kryzys uchodźczy w historii współczesnej Europy” –  apelowali samorządowcy podczas przedstawiania raportu.

 „Skończył się czas na improwizację” – mówił Rafał Trzaskowski, szef Rady Politycznej Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, który zrzesza kilkusetwójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii. 

„Zanim zapadły jakiekolwiek decyzje na poziomie rządowym, samorządy już były zorganizowane i podejmowały działania na pierwszej linii frontu” – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, członkini zarządu Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

„Apelujemy aby polski rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o pomoc i uruchomienie nowych linii budżetowych  na wsparcie dla uchodźców i transferował je przez programy regionalne. Jest pilna potrzeba uruchomienia takich środków, bo dłużej nie da się improwizować i szyć z budżetu bieżącego samorządów” – podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciel mazowieckich struktur Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – „Pamiętajmy że Turcja, która mimo że nie jest przecież członkiem UE na przyjęcie 3,5 miliona uchodźców wynegocjowała od UE 6 miliardów euro. Nie da się bez końca zadłużać budżetów naszych gmin i powiatów. Wsparcie finansowe jest nam pilnie potrzebne.” 

Samorządowo-społeczne postulaty pilnych zmian w organizacji państwa:

I. Recepcja ofiar wojny w Polsce

II. Rejestracja i identyfikacja

III. Dyslokacja

IV. Finansowanie na jasnych zasadach

V. Lepsze wykorzystanie NGOs i wolontariuszy w miastach

VI. PESELE i rejestracja w Urzędach Pracy

VII. Mieszkalnictwo – zwiększanie zasobów mieszkaniowych Polski

VIII. Zdrowie – dużo bardziej precyzyjne przepisyregulujące kwestie recept, rejestracji, rejonizacji, etc.

IX. Praca

X. Kompleksowy system integracji imigrantów

XI. Uruchomienie funduszy z Polityki Spójności UE i Krajowego Programu Odbudowy

Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.