Rybnik: Zmienione zasady rekompensaty za pomoc

Osoby, które udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Zmieniły się jednak niektóre przepisy dotyczące tego świadczenia.

Istotną zmianą jest, że każdy podmiot (w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe), który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (przybyłym do Polski, uciekając przed trwającą w Ukrainie wojną), może ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu  za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP (wcześniej było to 60 dni).

Zmianie uległ  również wzór wniosku o świadczenie pieniężne m.in. w części dotyczącej danych osoby przyjętej do zakwaterowania. Na formularzu wniosku należy podać imię, nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz jej numer PESEL (który wcześniej nie był wymagany). Oznacza to, że świadczenie to przysługuje na obywatela Ukrainy, któremu nadano numer PESEL.

Przypomnijmy, że osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Aby takie świadczenie otrzymać, należy wypełnić poniższe dokumenty:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w godzinach pracy magistratu:

  • poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 – 15.00
  • czwartek: 8.00 – 17.30
  • piątek: 8.00 – 12.30

Dokumenty do wypełnienia są również dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Na rozpatrzenie wniosku samorząd będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenie będzie wypłacane z dołu, to znaczy za czas już udzielonej pomocy.  

Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika:  tel. 32 43 92 006 lub 32 43 92 016.

Urząd Miasta Rybnika

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.