Rybnik: Kolejny krok do nowoczesnej przestrzeni biznesowej 

Rybnik kontynuuje zapowiedziane działania zmierzające do rozwoju strefy usług dla biznesu i nowoczesnych powierzchni biurowych w rejonie Placu Armii Krajowej. Miasto chce nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w sąsiedztwie biurowca K1.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Rybnika, która odbędzie się 24 marca br., radni pochylą się nad projektem uchwały (punkt 7 w porządku obrad) wyrażającej zgodę na nabycie przez Miasto  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic Za Komendą i Obwiedni Południowej.

–  Jeżeli radni przyjmą projekt uchwały, Miasto będzie mogło nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 5 tys. m2, po cenie ustalonej pomiędzy obecnym użytkownikiem wieczystym, a potencjalnym nabywcą, który planował na tym terenie budowę obiektu handlowego. Tym samym Miasto zyska atrakcyjną nieruchomość, która w przyszłości będzie mogła zostać zabudowana zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w opracowywanym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego głównie zabudowa usługowa, w ramach której dopuszcza się biura oraz usługi obsługi ruchu turystycznego – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Projekt uchwały obejmuje nabycie przez Miasto prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 1827/31. Na obszarze tym planowana jest budowa jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami, zbiornikiem retencyjnym, murem oporowym i infrastrukturą techniczną. Takie działania nie są zbieżne z kierunkami przyjętymi przez Miasto w zakresie rozwoju tej części miasta i będą prowadzić do chaosu przestrzennego.

W związku z tym kluczowa staje się współpraca pomiędzy Miastem i inwestorem oraz wypracowanie kompromisu, który zadowoli każdą ze stron. Miasto mogłoby nabyć nieruchomość od aktualnego użytkownika wieczystego, tj. Diagnocar II Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, na warunkach przyjętych przez Diagnocar II i potencjalnego nabywcę – ALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, które określiły pomiędzy sobą cenę nabycia przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z tego powodu Miasto Rybnik nie ma możliwości jej negocjowania – wskazuje Tomasz Cioch, Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Gospodarki Przestrzennej.

Jak zaznacza Tomasz Cioch, Miasto Rybnik albo zdecyduje się na zakup prawa użytkowania wieczystego do omawianej  nieruchomości za 5 719 500 zł brutto albo też nie skorzysta z szansy nabycia do zasobu gminnego tak cennej dla rozwoju wysokiej jakości obiektów biurowych i sektora BSS nieruchomości w tej części miasta. Działka ta spełnia wszystkie wymagania do tego, aby zrealizować na niej budynek z powierzchnią biurową atrakcyjną dla potencjalnych najemców. Jej przyszła zabudowa zdeterminuje charakter tej części miasta.
Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego, Miasto Rybnik będzie mogło rozpocząć prace mające na celu pozyskanie inwestora, który wybuduje na tym terenie budynek biurowy.

Plany nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w sąsiedztwie biurowca K1 to kolejna inicjatywa z katalogu podejmowanych działań wykorzystujących potencjał gospodarczy obszaru o łącznej powierzchni ok 17 ha w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Młyńskiej, Jankowickiej, Obwiedni Południowej, 3 Maja oraz Placu Armii Krajowej.  

Zapowiadane w poprzednim roku działania Rybnika zakładające rozwój wysokiej jakości powierzchni biurowej w mieście są wielowątkowe. Podejmowane są m.in. kwestie związane ze sporządzaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem dostosowania jego zapisów do obecnych potrzeb, trwają prace nad organizacją ruchu na ul. Za Komendą oraz 3 Maja, zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą, opracowywane są wstępne założenia koncepcyjne dotyczące Placu Armii Krajowej. Skutkiem tych działań ma być w dłuższej perspektywie przyciągnięcie do miasta firm z branży BSS, IT oraz R&D (badania i rozwój).

Przedstawiciele Miasta prowadzą rozmowy z wieloma podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój tego sektora w Polsce. W ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, nawiązana została również intensywna współpraca  z organizacją ABSL, która zrzesza firmy z sektora usług dla biznesu. Kluczowe w tej kwestii jest budowanie wizerunku i promowanie Rybnika – oraz szerzej – aglomeracji rybnickiej zamieszkiwanej przez ponad pół miliona osób, jako miejsca, które firmy z wyżej wskazanych branż będą rozważały w kontekście lokalizacji swoich oddziałów – podkreśla Dawid Strupowski, główny specjalista w Wydziale Analiz rybnickiego magistratu, zajmujący się obsługą inwestorów.

W kontekście podejmowanych działań należy podkreślić, że mowa o wieloletniej perspektywie rozwoju tego obszaru, którego niewątpliwym atutem jest bardzo dobra lokalizacja – centrum miasta, bliskość dworca kolejowego z bezpośrednimi połączeniami z największymi miastami w Polsce oraz stolicami kilku europejskich państw, dogodny dojazd do autostrady A1 poprzez rybnicki odcinek Drogi Regionalnej Pszczyna-Racibórz i Drogę Śródmiejską. Od wielu lat ta część miasta jest obszarem biurowo-administracyjnym, to tu działają: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, biurowiec GAPR, firma Alan Systems i inne firmy z branży IT, jak chociażby Hostersi czy zlokalizowane w biurowcu K1 FireUp oraz Creativestyle.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.