Amerykańscy inwestorzy chcą stabilnego i przejrzystego prawa oraz dialogu z władzami w Polsce

Amerykańscy inwestorzy w Polsce zaapelowali do polskich władz o dialog w sprawie planowanych zmian w prawie i podatkach oraz o stabilizację, przewidywalność i jednoznaczne interpretacje systemu prawnego. Debata o roli i oczekiwaniach inwestorów zagranicznych, pod patronatem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września 2021 r.).

Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonald’s Polska mówił o niepokoju o przyszłość wyrażanym przez ponad 70 polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą restauracje tej sieci i którzy obecnie obawiają się podejmować nowe inwestycje w modernizację lokali.

„Tymczasem zamiast o digitalizacji systemu podatkowego rozmawiamy o podatku cukrowym, opłatach ekologicznych i innych zapowiadanych obecnie podatkach. Nie jesteśmy przeciwko tym rozwiązaniom, ale powinny one być odłożone w czasie, aby branża gastronomiczna, która najbardziej ucierpiała podczas pandemii, zyskała czas na odbudowanie biznesu” – apelował Adam Pieńkowski.

Roman Pałac, prezes Gemini Polska, docenił te zmiany prawne, które wzmocniły rolę aptek w systemie ochrony zdrowia w Polsce w czasie pandemii Covid.

„Znaczenie aptek i farmaceutów wyraźnie wzrosło w okresie, gdy pacjenci mieli ograniczony dostęp do lekarzy” – mówił prezes Gemini Polska.

Podkreślał, że apteki przez cały czas pandemii pozostały otwarte, nieprzerwanie prowadziły sprzedaż leków, a farmaceuci udzielali porad klientom.

Jednocześnie – jako istotny problem dla inwestorów branży farmaceutycznej – wskazywał na różne interpretacje prawa przez instytucje państwowe.

„Problem polega na zmianie podejścia urzędników inspektoratów farmaceutycznych stojących w sprzeczności z decyzjami UOKIK. Tam, gdzie UOKiK nie widzi istnienia Grupy Kapitałowej, GIF definiuje wbrew logice prawniczej, umowę franczyzy z nieadekwatnym w tej dziedzinie pojęciem Grupy Kapitałowej” – mówił Roman Pałac.

Jego zdaniem, brak rozwoju sieci franczyzowych ogranicza szanse wejścia na rynek młodym farmaceutom, którzy mogliby uzyskać dostęp do kapitału i wsparcia oferowanego w ramach sieci oraz zdobyć wiedzę na temat tego, jak prowadzić ten skomplikowany logistycznie i podporządkowany szczegółowym regulacjom biznes.

Natalia Stroe, dyrektor generalna na Polskę i Kraje Bałtyckie w Coca-Cola Poland Services, również deklarowała oczekiwanie na dialog ze strony władz oraz stabilizację otoczenia prawnego.

„W warunkach nieprzewidywalności ekstremalnie trudno jest planować rozwój biznesu” – podkreślała.

Apelowała o debatę nad systemem podatkowym, aby unikać podatków dyskryminujących, gdzie firmy ponoszą obciążenia nieproporcjonalnie duże do swojego udziału w rynku.

Natalia Stroe podkreślała, że również dla rządu konsultacje z międzynarodowymi inwestorami są korzystne, ponieważ mogą się oni dzielić swoimi doświadczeniami z innych rynków. Wskazywała, że marka Coca-Cola obecna jest na polskim rynku już ponad 50 lat, zatrudnia w Polsce 1800 osób i w swoich zakładach produkcyjnych korzysta w 95 proc. z lokalnych dostawców.

Marian Sepesi, dyrektor regionalny Amazon ds. operacji w Europie, wskazywał też, że Polska – oprócz ustabilizowania przepisów prawnych i podatkowych oraz uproszczenia zasad eksportu dla MŚP – powinna rozwijać system edukacji w taki sposób, aby inwestorzy zagraniczni mogli nadal liczyć na możliwość pozyskania pracowników i ich umiejętności zawodowe. Obecnie firma – dysponująca dziewięcioma centrami logistycznymi w Polsce – zauważa problemy w znalezieniu pracowników.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor regionalny Mastercard na Polskę, Czechy i Słowację, wskazywał, że partnerskie relacje administracji państwowej z biznesem są krytyczne dla efektywnego działania kluczowych branż, takich jak np. obsługa systemów płatności elektronicznej.

„Liczymy na dialog i na zaufanie ze strony polskich władz. Jesteśmy firmą amerykańską, ale przecież podlegamy prawom i regulacjom Unii Europejskiej” – podkreślał Bartosz Ciołkowski, dodając, że Mastercard obsługuje w Polsce 25 mln klientów. Przyznawał, że przykładem takiej udanej współpracy rządu z biznesem jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Michał Jaszczyk, prezes Pepsi-Cola General Bottlers Poland, podkreślił, że okres pandemii nie spowodował wstrzymania planów otwarcia w Polsce kolejnych, piątych już zakładów produkcyjnych firmy – tym razem produkujących przekąski na rynki Europy Zachodnie. Przyznawał jednak, że w sektorze napojów firma odczuła negatywny wpływ tzw. podatku cukrowego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa