Czwarty pakiet sankcji uderzy w rosyjski sektor energetyczny

Ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, które znalazło się w czwartym pakiecie sankcji nałożonych na Rosję,  jest decyzją przełomową  – uważa Konfederacja Lewiatan.

– W czwartym pakiecie sankcji  wprowadzono zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, jak również kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego. To jest na pewno decyzja przełomowa z punktu widzenia Unii Europejskiej. Oznacza, że takie projekty jak najpierw Nord Stream, a potem jego druga nitka nie będą już mieć miejsca – mówi Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli.

Czwarty pakiet sankcji nałożonych na Rosję:

Zakazuje wszelkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi, na przykład tymi kontrolowanymi przez państwo lub posiadającymi ponad 50% własności publicznej w których Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma prawo do udziału w zyskach, lub z którymi Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma inne znaczące powiązania gospodarcze.

Zakazuje świadczenia jakichkolwiek usług ratingowych oraz dostępu do jakichkolwiek usług subskrypcyjnych związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego jakimkolwiek osobom lub podmiotom z Rosji.

Rozszerza listę osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakładane są bardziej rygorystyczne ograniczenia eksportowe dotyczące towarów podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Na liście znajdują się ważne nazwiska z rosyjskiego przemysłu, takie jak Aleksander Szokhin, przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP).

Zakazuje nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, a także wprowadza kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, z wyjątkami stosowanymi w celu zapewnienia kluczowych dostaw energii w Europie, a także w celu zapobieżenia lub złagodzenia skutków zdarzenia mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko.

Wprowadza dalsze ograniczenia dotyczące przywozu, transportu i świadczenia różnych usług w odniesieniu do niektórych wyrobów żelaznych i stalowych, a także wywozu towarów luksusowych, których wartość przekracza 300 EUR za sztukę, uwzględniając fakt, że dla niektórych pozycji obowiązują różne progi (np: 750 EUR w przypadku artykułów elektronicznych do użytku domowego, 1000 EUR w przypadku aparatury elektrycznej/elektronicznej lub optycznej do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, 50 000 EUR w przypadku pojazdów i 5000 EUR w przypadku motocykli).

Rozszerza listę objętych sankcjami kluczowych oligarchów, lobbystów i propagandystów forsujących narrację Kremla na temat sytuacji na Ukrainie, a także kluczowych firm z sektora lotniczego, wojskowego i podwójnego zastosowania, stoczniowego i maszynowego.

Należy zwrócić uwagę, że po raz kolejny przewidziano okresy przejściowe, aby umożliwić firmom wypowiedzenie istniejących kontraktów.

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.