Bytom rusza z projektem Pszczoła na osiedlu

Od dawna wiadomo, że zakładanie uli w mieście pomaga ratować populację pszczół, która w ostatnich dekadach gwałtownie spada. Wsłuchując się w potrzeby pszczelarzy, decyzją Rady Miejskiej do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bytomia wprowadzono zapisy dopuszczające i regulujące prowadzenie hodowli pszczół w naszym mieście.  

Na proekologiczne inicjatywy związane z zakładaniem pasiek w miejskiej przestrzeni, Bytom otworzył się już kilka lat temu, kiedy to pierwsze ule stanęły przy ul. Modrzewskiego w Szombierkach, a później  przy ul. Łaszczyka w Miechowicach. Dotychczas warunek założenia hodowli w Bytomiu był jeden  – pszczoły mogły zamieszkiwać tylko poza obszarem zabudowy wielorodzinnej.

– We współpracy z pszczelarzami przeanalizowaliśmy problemy związane z zakazem hodowli pszczół  bliżej ludzi i zdecydowaliśmy dopuścić taką możliwość przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, tak aby sąsiedztwo nie było uciążliwe dla żadnej ze stron – mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska.  

 Ule do ludzi 

Specjaliści przekonują, że w miastach pszczele rodziny mogą mieć lepiej niż wsi. Na obszarach wiejskich masowo stosuje się środki ochrony roślin, które są dla pszczół zabójcze. W mieście pszczoły korzystają głównie z miododajnych, kwitnących, niepryskanych drzew, krzewów i kwiatów.  By jednak mogły żyć w mieście, potrzebują przestrzeni.

– Problemy sygnalizowane przez lokalnych hodowców pszczół to m.in. przepszczelenie, czyli zbyt duże zagęszczenia pasiek na danym obszarze. Zjawisko to utrudnia owadom pozyskanie pożywania, a zbyt bliskie sąsiedztwo poszczególnych rodzin pszczelich powoduje szybkie rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, które są zmorą zapylaczy. Umożliwienie zakładania pasiek na większym obszarze zapobiegnie  więc powstawaniu ognisk chorobowych – mówi Wojciech Bryś.

 Jakie zmiany dla hodowców pszczół 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia zezwala  na utrzymywanie, hodowlę pszczół miodnych na terenach zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej, jednorodzinnej) oraz na terenach gminnych naszego miasta, pod następującymi warunkami:

  • posiadania ogrodzonej nieruchomości, na której znajduje się hodowla pszczół, oraz oznakowania jej poprzez wywieszenie na każdym wejściu widocznej tabliczki ostrzegawczej, z czytelną informacją o utrzymywaniu na terenie nieruchomości pszczół wraz z danymi kontaktowymi do właściciela pasieki,
  • opieki, leczenia swoich rodzin pszczelich,
  • zgłoszenia lokalizacji pasieki w Urzędzie Miejskim w Bytomiu
  • ule pszczele powinny znajdować się na ogrodzonym terenie, uniemożliwiającym przypadkowe wejście na jego teren osób postronnych oraz być zabezpieczone przed przewróceniem na skutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych;
  • prowadzona hodowla pszczół nie powinna powodować uciążliwości, w szczególności dla nieruchomości sąsiednich.

 Ul na dachu 

Po wprowadzeniu zmian w regulaminie na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się usytuowanie pasiek na dachach budynków nie wyższych niż 25 metrów. Zgodę na prowadzenie pasieki na dachu budynku powinien wyrazić jego właściciel, zarządca, a zgoda ta w formie pisemnej powinna być przedłożona w Urzędzie Miejskim w Bytomiu podczas dokonywania zgłoszenia lokalizacji pasieki.

Co ważne, miejsce, w którym zlokalizowana jest pasieka powinno być zabezpieczone przed dostępem przypadkowych osób. Zabrania się także  hodowli pszczół na balkonach.

– Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią hodowcom pracę, a tych, którzy dopiero planują  założenie swoich pasiek zachęci do działania. W tym roku planujemy też uruchomienie Szkoły pszczelarzy, w ramach której pszczelarze podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi – mówi naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska.

Urząd Miejski w Bytomiu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.