Ważna informacja o obowiązku szczepień u uchodźców

Wszystkie dzieci przyjeżdzające z Ukrainy są objęte polskim programem szczepień ochronnych. Dotyczy to nie tylko szczepienia przeciwko COVID-19, ale również innych. Szczególny priorytet nadano szczepieniom przeciwko odrze, śwince, różyczce, a także błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz polio.

Od czasu działań wojennych w Ukrainie w 2014 roku załamał się tam w wielu miejscach system powszechnych szczepień ochronnych. W efekcie spadła tzw. wyszczepialność, a statystyki chorób zakaźnych, takich jak odra czy gruźlica, zaczęły rosnąć. W Polsce Ukraińcy mogą liczyć na nadrobienie zaniedbań, jeśli do nich doszło w ich rodzinnym kraju. Co więcej, mają taki obowiązek.

– Zaoferowaliśmy obywatelom Ukrainy bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 w tych punktach, w których aktualnie przebywają. Dojedzie do nich „szczepionkobus”. Nie ukrywam, że nie ma szczególnego zainteresowania szczepieniem przeciwko COVID-19. Przez ostatnie dwa tygodnie zaszczepiliśmy 600 osób z Ukrainy. Najczęściej były to dawki przypominające – mówił wiceminister zdrowia Waldemara Kraska, podczas środowego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, na którym posłowie wysłuchali informacji na temat pomocy medycznej dla uchodźców.

Innym problemem – zdaniem wiceministra – jest szczepienie dzieci i młodzieży przeciwko innym chorobom zakaźnym.

„Nie jest ono na wysokim poziomie. Dlatego umożliwiliśmy szczepienie przeciwko odrze różyczce, polio, czyli chorobom wieku dziecięcego. Wiemy, że w Ukrainie dwa lata temu była epidemia odry. Według ustawy o chorobach zakaźnych każdy do 18. roku życia, kto przebywa dłużej niż trzy miesiące na terenie Polski, „wchodzi” w obowiązek szczepień. Do trzech miesięcy jest dobrowolność, ale rozpoczynamy akcję informacyjną, żeby zachęcić rodziców do szczepienia dzieci” – powiedział Kraska.

Prof. Magdalena Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła w rozmowie z PAP, że dzieciom z Ukrainy trzeba pomóc nadrobić zaległości w szczepieniach przeciwko wielu chorobom zakaźnym. Zwróciła uwagę, że należy pamiętać o różnicach w programach szczepień ochronnych i poziomie zaszczepienia przeciwko różnym chorobom obywateli Polski i Ukrainy.

„Pomagajmy, ale pamiętajmy też o różnicach w programie szczepień, w ich realizacji w obu tych państwach. Są także znaczące różnice w częstotliwości zachorowań na różne zakaźne choroby – gruźlicę, HIV, zapalenie wątroby. Świetnie, że ukraińskie dzieci wchodzą w nasze środowiska, integrują się z nimi. Niech to jednak odbywa się, chociażby po wstępnej kwalifikacji przez lekarzy. Spróbujmy te dzieci zaszczepić, zdobyć wiedzę o tym, co się z nimi dzieje, aby im pomóc. Nie dlatego, aby te dzieci izolować, ale po to, aby na te choroby nie było więcej zachorowań, a dzieci, wymagające opieki medycznej, otrzymały ją jak najszybciej, były rozpoznane, zdiagnozowane i skutecznie leczone” – dodała.

Jakie szczepienia rekomenduje uchodźcom Ministerstwo Zdrowia?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są objęte Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na 2022 rok.

Zespół ds. Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19. roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

W przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.

Za priorytetowe działania resort zdrowia przyjął

szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,
szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,
szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).
Ważne informacje dodatkowe:

osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres trzech miesięcy od dnia przekroczenia granicy mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,
w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,
w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs,
nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,
prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień ochronnych w formie elektronicznej w e-karcie szczepień,
informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ.
Testy i szczepienia przeciwko COVID-19 dla uchodźców

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych testów i szczepień przeciwko COVID-19.

Informacje można uzyskać na stronach Ministerstwa Zdrowia także w języku ukraińskim.

Każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw COVID-19, powinien mieć możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce.

Serwis Zdrowie

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa