Częstochowa: Radni potępili rosyjską agresję w stosunku do Ukrainy

Rada Miasta Częstochowy potępiła agresję Rosji w stosunku do Ukrainy oraz łamanie podstawowych zasad prawa międzynarodowego i przedstawiła swoje stanowisko w oficjalnym piśmie.

Treść stanowiska prezentujemy poniżej:

Rada Miasta Częstochowy potępia agresję Rosji w stosunku do Ukrainy oraz łamanie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Wzrost napięcia, z którym dzisiaj mamy do czynienia, wywołuje ogromne obawy o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli Ukrainy oraz pokój w Europie.

W obliczu wojny, przed którą stoi naród ukraiński, nie możemy pozostać obojętni. Polska była pierwszym państwem, które w 1991 r. uznało niepodległość Ukrainy i konsekwentnie wspiera jej prozachodnie oraz wolnościowe dążenia.
Częstochowę i miasta ukraińskie takie jak: Kamieniec Podolski, Charków, Berdyczów czy Humań od wielu lat łączy współpraca na płaszczyźnie gospodarczej, naukowej, kulturalnej i turystycznej poprzez m.in. wymianę młodzieży, udział w zawodach sportowych czy wymianę kulturalną. Rada Miasta Częstochowy wspiera również działania Prezydenta Miasta na rzecz mniejszości ukraińskiej w naszym mieście. 
Partnerstwo takie to również zobowiązanie do solidarności – szczególnie tak potrzebnej w najtrudniejszych momentach.

Rada Miasta Częstochowy wyraża zdecydowane poparcie dla narodu ukraińskiego, który ma fundamentalne prawo budować swoją przyszłość w oparciu o takie wartości jak niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo.
Niepodległa, suwerenna i demokratyczna Ukraina to nie tylko bezpieczna Polska, ale i Europa. Integralność granic i prawo do samostanowienia państwa ukraińskiego nie może być naruszane ani kwestionowane, a dążenie do integracji z Unią Europejską powinny być zdecydowanie wspierane.
Władze Miasta Częstochowy z całą mocą deklarują wszelką pomoc i pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i jego władzami. Jesteśmy i będziemy z Wami!


ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАСУДИЛИ РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ ЩОДО УКРАЇНИ

Зміст звернення:

Ченстоховська Міська Рада засуджує агресію Росії щодо України та порушення основоположних принципів міжнародного права. Зростаюча напруга, з якою ми маємо справу сьогодні, викликає велике занепокоєння за безпеку українських громадян та мир у Європі.

Перед лицем війни, з якою зіткнувся український народ, ми не можемо залишатися байдужими. Польща була першою країною, яка визнала незалежність України в 1991 році і постійно підтримує її прозахідні та ліберальні прагнення.
Ченстохова та українські міста, такі як: Кам’янець-Подільський, Харків, Бердичів чи Умань, багато років співпрацюють на економічному, науковому, культурному та туристичному рівнях, зокрема через молодіжний і культурний обмін та участь у спортивних змаганнях. Ченстоховська Міська Рада також підтримує діяльність Міського Голови міста на благо української меншини в нашому місті.
Таке партнерство також є прихильністю до солідарності, так потрібної в найважчі моменти.

Ченстоховська Міська Рада висловлює рішучу підтримку українській нації, яка має фундаментальне право будувати своє майбутнє на основі таких цінностей як незалежність, суверенітет та безпека.
Незалежна, суверенна і демократична Україна — це не лише безпечна Польща, а й Європа. Цілісність кордонів і право на Державний Сувернітет Української держави не можуть бути порушені чи піддані сумніву, а прагнення до інтеграції з Європейським Союзом має бути підтримане рішуче. Влада міста Ченстохова заявляє про будь-яку допомогу та повну солідарність з усім українським народом та його владою. Ми є і будемо з вами!

Urząd Miasta Częstochowa

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.