PE: europosłowie ocenią w Polsce przestrzeganie wartości UE

Delegacja PE przyjeżdża do Polski, aby przyjrzeć się sytuacji w zakresie praworządności w ramach toczącej się procedury z artykułu 7 – poinformowały służby prasowe europarlamentu.

Dziesięcioro europosłów z Komisji Wolności Obywatelskich oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych, będzie przebywać w Polsce od poniedziałku 21 do środy 23 lutego.

Jak podały służby prasowe PE, w trakcie wizyty, oprócz kwestii związanych z praworządnością, eurodeputowani zajmą się również kwestiami instytucjonalnymi wynikającymi z niedawnej decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że krajowe prawo konstytucyjne ma pierwszeństwo przed traktatami UE.

Członkowie delegacji wyrazili chęć spotkania z prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Zaplanowano także wymianę poglądów z przedstawicielami partii politycznych zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, a także z Krajową Radą Sądownictwa.

Jak podkreślono w komunikacie PE, ponieważ niezależność sądownictwa jest jednym z głównych problemów dotyczących praworządności w kraju, europosłowie spotkają się również ze stowarzyszeniami zawodowymi sędziów, prokuratorów i adwokatów, poszczególnymi sędziami i prokuratorami, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne, a także z byłymi członkami Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

„Aby zebrać opinie społeczeństwa obywatelskiego na temat stanu demokracji oraz poszanowania praw podstawowych i mniejszości, delegacja spotka się z przedstawicielami wielu organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praworządności, sprawiedliwości, praw kobiet, migracji oraz praw osób LGBTI. Wreszcie, w związku z domniemanymi zagrożeniami dla wolności mediów, posłowie wysłuchają opinii kilku przedstawicieli mediów. Przeanalizują również najnowsze doniesienia na temat stosowania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus” – poformowano.

W skład delegacji wchodzą europosłowie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (Lewica), Lukas Mandl (EPL), Terry Reintke (Zieloni/EFA), Róża Thun und Hohenstein (Renew) oraz Beata Kempa (EKR). Z kolei delegację Komisji Spraw Konstytucyjnych tworzą: Othmar Karas (EPL), Gabriel Bischoff (S&D), Gerolf Annemans (ID) oraz Daniel Freund (Zieloni/EFA).

Na zakończenie wizyty, w środę 23 lutego o godz. 14.15, w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem współprzewodniczących.

Służby prasowe PE zaznaczyły, że w związku z możliwym zagrożeniem demokracji w Polsce, a w szczególności ze względu na zagrożenie dla niezawisłości sądów, Komisja Europejska wszczęła w grudniu 2017 r. procedurę na podstawie art. 7 ze względu na możliwe ryzyko naruszenia wspólnych wartości UE. Parlament od tego czasu wielokrotnie zwracał się do Rady UE o podjęcie działań, a we wrześniu 2020 r. ostrzegł o ciągłym pogarszaniu się sytuacji w kraju, wskazując na „przytłaczające dowody” tych naruszeń.

Jak podano, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z października 2021 roku, do długiej listy obaw PE dołączyło podważanie przez polski rząd ustalonego prymatu prawa UE. Wskazano, że obawy te związane są z działaniami prowadzącymi do zmiany Konstytucji podejmowanymi przez polski parlament od 2015 roku, przyspieszonymi procedurami legislacyjnymi i zmianami w prawie wyborczym; szerokimi zmianami w krajowym sądownictwie, w tym w zakresie nominacji i procedur dyscyplinarnych; sytuacją w zakresie wolności słowa, wolności mediów i pluralizmu; a także kryminalizacją edukacji seksualnej i faktycznego zakazu aborcji.

EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa