Rybnik: Mobilne punkty zbiórki odpadów

W maju br. w kilku punktach na terenie Miasta Rybnika zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odbiór będzie prowadzony w mobilnych punktach odbioru odpadów tj. w pojazdach firm wywozowych, przy których mieszkańcy Miasta Rybnika będą mogli oddać odpady takie jak:

• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• farby,
• rozpuszczalniki,
• oleje,
• środki ochrony roślin,
• świetlówki i lampy rtęciowe,
• drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Daty i miejsca, w których zlokalizowane będą mobilne punkty odbioru odpadów:

  • 18 maja (wtorek) godz. 14:00-18:00 – dzielnica Kłokocin – ul. Włościańska 70 – parking przy remizie OSP
  • 19 maja (środa) godz. 14:00-18:00 – dzielnica Wielopole – ul. Podleśna 21B – parking przy remizie OSP
  • 20 maja (czwartek) godz. 14:00-18:00 – dzielnica Meksyk – ul. Świerklańska 42 – parking przy warsztatach Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej.

***
Przypominany jednocześnie, że w różnych rejonach Rybnika ustawione są charakterystyczne czerwone pojemniki, przeznaczone na drobny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprzekraczający 50 cm. Szczegóły: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rybnik-w-projekcie-elektryczne-smieci

Urząd Miasta Rybnika

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.