Ważne głosowanie dla zwierząt w Parlamencie Europejskim

W najbliższy poniedziałek 14 lutego 2022 r. w Parlamencie Europejskim  odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem przygotowanym przez francuskiego Posła do PE Jérémy’ego Decerle’a (Renew Europe) w sprawie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych, które zostało zatwierdzone przez Komisję Rolnictwa (AGRI).

W sprawozdaniu  zawarte zostały  zapisy, które stoją w sprzeczności z polityką dla praw i dobrostanu zwierząt tzw. hodowlanych. Sprawozdanie stanowi zagrożenie dla obecnej polityki UE, zgodnej z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii Od pola do stołu. 

Sprawozdanie Komisji AGRI zawiera wiele zapisów, które nie są związane z podnoszeniem dobrostanu zwierząt tzw. hodowlanych, nie wspierają transformacji systemu żywności a reprezentują i wzmacniają interesy hodowców i przemysłu zwierzęcego, np.: przypomina, że inwestycje w lepszy dobrostan zwierząt prowadzą do wzrostu kosztów produkcji, niezależnie od rodzaju hodowli”

Jest w nim także zapis:

zauważa się, że produkcja foie gras opiera się na praktykach hodowlanych spełniających kryteria dobrostanu zwierząt..”

Praktyka ta jest w Polsce nielegalna od 1999 roku, jednak wciąż przeprowadzana w wielu państwach Unii Europejskiej. W praktyce wiąże się z olbrzymim cierpieniem zwierząt i kompletnym brakiem poszanowania ich praw.

Ze względu na fakt, że sprawozdanie Komisji AGRI stanowi krok wstecz dla poprawy warunków życia zwierząt tzw. hodowlanych i zaprzeczenie ambicji EU Farm 2 Fork w zakresie przechodzenia na diety roślinne, Green REV Institute, inicjator Koalicji Future Food 4 Climate zaapelował do Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego z Polski o odrzucenie sprawozdania Komisji AGRI i poparcia alternatywnej, ponadpartyjnej rezolucji przygotowanej na podstawie  sprawozdania Komisji ENVI. Apel otrzymali wszyscy Posłowie i Posłanki niezależnie od podziałów partyjnych i frakcyjnych. 

Liczymy także na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w wywieraniu nacisku na Posłanki i Posłów do Parlamentu Europejskiego ws. ochrony praw zwierząt tzw. hodowlanych na poziomie wspólnotowym i przestrzegania przepisów w tym zakresie takich jak Strategia od Pola do Stołu.Jak dotąd z polskiej delegacji oficjalne wsparcie dla dla odrzucenia sprawozdania i poparcia alternatywnej rezolucji na podstawie sprawozdania Komisji ENVI zapowiedziała dr. Sylwia Spurek z frakcji Greens/EFA, która kosygnowała projekt rezolucji.

Głosowanie odbędzie się w poniedziałek 14 lutego w trakcie sesji plenarnej PE w Strasburgu. Sprzeciw wobec działań na rzecz dobrostanu i praw zwierząt tzw. hodowlanych oraz działania dla business as usual są nadal popularne wśród decydentów i polityczek, którzy krótkotrwałe zyski polityczne przedkładają nad przyszłość ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Oczekujemy, że Parlament Europejski stanowczo odrzuci sprawozdanie Komisji AGRI.

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.