Biogaz z odpadów – weź udział w ankiecie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach rozpoczyna prace nad koncepcją niskoemisyjnej biogazowni, w której z bioodpadów mogłoby powstawać paliwo wykorzystywane m.in. w procesie ogrzewania lokali podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tym zachęca do wypełniania anonimowych ankiet z istotnymi dla przedsięwzięcia pytaniami.

Stając naprzeciw wyzwaniom związanym z kryzysem klimatycznym oraz rosnącymi kosztami energii pochodzącej z paliw kopalnych, miejska spółka PEC-Gliwice podejmuje wiele działań, których celem jest wspomaganie gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału lokalnie dostępnych zasobów energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby miasta Gliwice. Ma to przybliżyć nasze miasto do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Czy wiesz że z jednej półtoralitrowej torebki bioodpadów produkuje się tyle gazu, że wystarczy do napędzenia autobusu komunikacji miejskiej, który dzięki temu paliwu może przejechać aż 3 km?

Dzięki nowej inicjatywie, ekologiczna i nowoczesna biogazownia może w przyszłości przetwarzać substancje biodegradowalne, w tym frakcję organiczną do postaci biogazu, który w dalszej kolejności będzie wykorzystywany jako paliwo. W tym systemie każdy mieszkaniec segregujący bioodpady jest zarówno wytwórcą, jak i potem konsumentem wytworzonego z nich paliwa, a co najważniejsze odnosi korzyści m.in. w postaci chociażby niższych cen wytworzenia ciepła i energii elektrycznej oraz niższych opłat za utylizację odpadów.

Poprawne przygotowanie koncepcji biogazowni wymaga pozyskania wiarygodnych informacji o dostępnej ilości i charakterystyce surowców biodegradowalnych, które mogą zostać pozyskane. Ma to kluczowe znaczenie dla doboru wielkości obiektu i jego parametrów technologicznych, a także określenia niezbędnych nakładów inwestycyjnych i oszacowania poziomu opłacalności przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zachęca gliwiczan, przedsiębiorców prowadzących działalność w mieście oraz inne podmioty i osoby wytwarzające odpady biodegradowalne w Gliwicach do udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest określenie potencjału możliwych frakcji biodegradowalnych, zarówno w zakresie ich ilości, jak i asortymentu.

Ankiety elektroniczne są dostępne pod adresem https://www.pec.gliwice.pl/aktualnosci/ruszyly-prace-koncepcyjne-niskoemisyjnej-biogazowni .

Przygotowano odrębne ankiety dotyczące powstawania odpadów biodegradowalnych w różnych miejscach, w tym m.in. w gospodarstwach domowych.

PEC jest zainteresowany informacjami, które dotyczą:

  • odpadów biodegradowalnych z restauracji, hoteli, stołówek i innych obiektów zbiorowego żywienia,
  • odpadów biodegradowalnych z przemysłu spożywczego, zakładów przetwórstwa mięsnego, mleczarni itp.,
  • odpadów zielonych zebranych z terenów miejskich i odebranych z gospodarstw indywidualnych,
  • odpadów biodegradowalnych z rolnictwa i hodowli zwierząt,
  • odpadów biodegradowalnych z sadownictwa.

Ankieta jest w pełni anonimowa, nie są zbierane dane osobowe ani też inne dane wrażliwe. Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w procesie studialnym zadania projektowego i szerokorozumianej statystyki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zachęca do udziału w ankiecie.

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.