Do kiedy można użytkować kocioł węglowy?

Wiele osób zadaje sobie pytanie jak długo jeszcze może eksploatować kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno) zainstalowany w celach grzewczych w swoim domu czy mieszkaniu?

Ograniczenia co do terminów, do których można użytkować stary kocioł na paliwa stałe wynikają z tzw. „uchwały antysmogowej”, która obowiązuje również na terenie Raciborza.

Zgodnie z tą uchwałą wszystkie instalacje zasilane paliwem stałym, których pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania nastąpiło po 1 września 2017r., muszą spełniać minimum wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów oraz ekoprojektu w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominki).

Urządzenia, które zostały zamontowane i są eksploatowane w naszych domach i mieszkaniach przed wejściem w życie uchwały antysmogowej ( 1 września 2017) powinny zostać wymienione zgodnie z terminami znajdującymi się na grafice.

UM Racibórz

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.