Finisaż wystawy „Pokonać chorobę i samotność sztuką” już we wtorek na Zamku Piastowskim

„Pokonać chorobę i samotność sztuką”, to tytuł wystawy, którą od połowy stycznia można oglądać w Domu Książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Na finisaż, z udziałem autorów prac zapraszamy we wtorek 8 lutego. Początek o godz. 16:00. Wstęp na wystawę w dniu finisażu będzie wolny – zachęca Krystyna Niklewicz, dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Przypomnijmy, autorami prac są podopieczni Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prezentowana ekspozycja jest efektem warsztatów rękodzielniczych w Klubie Seniora oraz zajęć arteterapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia prowadzone zarówno dla seniorów jak i dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeciwdziałają izolacji, marginalizacji, wyzwalają aktywność, redukują napięcia i lęki, motywują do podejmowania wyzwań, budują pozytywną samoocenę, rozwijają zainteresowania i pasje. Stowarzyszenie PERSONA jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, w którym uczestnicy chętnie spędzają czas.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Poz. 2311 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, według § 26a finisaż odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym: 1 os. na  15 m2 (w przypadku sal żyrandolowych Zamku Piastowskiego w Raciborzu to 20 osób). Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.