Rybnik: Powstaje baza źródeł ogrzewania. Pamiętaj o złożeniu deklaracji do CEEB!

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

– Według naszych danych, w Rybniku powinno zostać złożonych 25 421 deklaracji. Do tej pory złożono ich zaledwie 3616. Zachęcam, by nie zostawiać tego na ostatni moment – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. –  Dane, jakie uzyskamy za pośrednictwem CEEB, pozwolą mam na poznanie realnego stanu jakości ogrzewania na terenie naszego miasta, co znacznie usprawni walkę o czyste powietrze. Co ważne, dane te będą też ułatwiały pracę strażnikom miejskim, którzy w trakcie kontroli będą od razu wiedzieli z czym mają do czynienia – przekonuje prezydent. 

Termin złożenia deklaracji:• dla istniejących budynków – 12 miesięcy (liczone od 1.07.2021 r.) • dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 31 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:• w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,• w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Pobierz deklarację:• Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pdf, 253 KB• Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pdf, 283 KB

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z punktu obsługi klienta

Punkt,  w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji do CEEB mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rzecznej 8 (na parterze po prawej stronie) i działa w godzinach obsługi klientów UM:• poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;• czwartek: 8.00 – 17.30;• piątek: 8.00 – 12.30.

W tych samych godzinach czynny jest też telefon do punktu: 32 43 92 398.

Więcej informacji:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie  > Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.