Urząd Marszałkowski odpowiada na pytania radnej o wyróżnienie „Gwiazdy Górnośląskiej”

Radna sejmiku województwa śląskiego, Urszula Koszutska, wystosowała zapytanie do marszałka Jakuba Chełstowskiego o „Gwiazdy Górnośląskie”. Przyznanie nagrody wywołało kontrowersje wśród lokalnej społeczności – wręczone 11 listopada wyróżnienie nawiązuje bowiem do odznaczenia wojskowego o tej samej nazwie przyznawanego powstańcom śląskim w 1925 roku. Patrząc na listę wyróżnionych podmiotów, takie nawiązanie historyczne wydaje się co najmniej niestosowne, co w interpelacji wyraziła radna. Wyróżnieni zostali m.in. Tomasz Sakiewicz – dziennikarz Gazety Polskiej oraz Republika TV, a także Stowarzyszenie – Kluby Gazety Polskiej.

Urzędnicy wyszli jednak ze zgoła innego założenia – „nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili”, kładąc nacisk na jakąkolwiek, nawet negatywną promocję zapomnianej „Gwiazdy Górnośląskiej”. „Przykładem popularyzacji są m.in. liczne publikacje, materiały pojawiające się w mediach, ale nawet głosy krytyczne odnoszące się do wyróżnienia przyznanego w roku 2021” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wątpliwości radnej wzbudził także sam sposób przyznania wyróżnienia. Polityczka zwróciła uwagę na fakt, że statut województwa śląskiego nie przewiduje „Gwiazdy Górnośląskiej”, wobec czego w interpelacji znalazły się pytania o sposób powołania oraz skład kapituły decydującej o liście osób wyróżnionych, o której informacji nie znajdziemy w dziennikach urzędowych województwa.

W odpowiedzi na zarzuty urząd marszałkowski podkreślił jedynie, iż powołanie kapituły do przyznania wyróżnienia nie jest konieczne – taki obowiązek istnieje przy przyznawaniu odznaczeń i orderów. Wobec tego wciąż nie ma informacji, kto należał do gremium decydującego o wyróżnieniu przyznanym podczas gali w Filharmonii Śląskiej. Urzędnicy nie odpowiedzieli również na pytania, dlaczego marszałek nadaje odznaczenie wojskowe ustanowione rozkazem ministra spraw wojskowych oraz czy planowane jest kolejne przyznanie replik przedwojennych odznaczeń.

Obrazek domyślny
Magdalena Kwaśniok

Redaktorka. Prowadzi podcast Szum Sporego Miasta