Chcesz zapłacić podatek od nieruchomości? Zaczekaj aż listonosz doręczy nową decyzję podatkową

Początek nowego roku to okres, w którym wielu mieszkańców naszego miasta decyduje się na dokonanie jednej, całej opłaty podatku od nieruchomości. W związku ze zmianą w 2022 roku stawek podatku od nieruchomości do Urzędu Miejskiego z każdym dniem zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą uzyskać informację o nowych kwotach podatku. Nie ma jednak takiej konieczności, bowiem wraz z początkiem 2022 roku rozpocznie się akcja doręczania przez listonoszy decyzji zawierających nowy wymiar podatku od nieruchomości.

Przypominamy również, że kasy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu są nieczynne. Płatności za podatki i opłaty lokalne można dokonywać m.in. w placówkach Poczty Polskiej oraz przez Internet bez dodatkowych opłat i prowizji! Apelujemy również do bliskich seniorów, którzy w większości nie mają dostępu do bankowości elektronicznej, o ich wsparcie w dokonywaniu corocznych płatności.

Podatek od nieruchomości można wpłacać:
– przelewem na indywidualne konto podatnika
– na rachunek bankowy:
Gmina Bytom
Getin Noble Bank S.A.
Oddział w Bytomiu
86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
– oraz gotówką na poczcie bez dodatkowych opłat.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości i uregulować opłatę przekształceniową i opłatę za użytkowanie wieczyste

Podatek ten ustalany jest decyzją w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, a płatny jest w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku. Z kolei gdy decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Ponadto przypominamy, iż do dnia 31 marca należy uregulować opłatę przekształceniową i opłatę za użytkowanie wieczyste w kwocie ustalonej w zaświadczeniach bądź innej korespondencji z Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Na co przeznaczane są wpływy z podatków?

Przypomnijmy, że uzyskiwane wpływy z podatków miasto przeznacza nie tylko na cele inwestycyjne, jak przebudowy ulic i chodników, budowę i modernizację obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, ale także utrzymanie szkół, przedszkoli, obiektów i placówek miejskich oraz bezpieczeństwo i komunikację miejską. Ponadto z budżetu miasta realizowane są również stypendia sportowe i edukacyjne, programy profilaktyczne, zdrowotne, działania proekologiczne oraz szereg zadań związanych z pomocą społeczną.

Warto podkreślić, że w budżecie miasta na 2022 roku zaplanowano aż 196 mln zł na inwestycje, których liczba z każdym rokiem wzrasta w naszym mieście. Część z nich jest realizowana dzięki pozyskanym przez miasto środkom zewnętrznym, ale do realizacji przedsięwzięć konieczny jest wkład własny. Aby nie spowalniać tempa realizowanych inwestycji – pomimo rosnących kosztów i zmniejszania się wpływów do budżetu miasta – bytomscy radni podjęli w 2021 roku uchwałę o zmianie stawek podatków od nieruchomości. O zmianę stawek podatków, mając na uwadze zmniejszające się wpływy do budżetów miast, apelował również Śląski Związek Gmin i Powiatów. W naszym mieście dodatkowe środki, jakie z nich uzyskamy przeznaczymy na realizację rozpoczętych już, ale także i zaplanowanych na 2022 rok inwestycji.

Poniżej przypominamy również poszczególne numery kont Urzędu Miejskiego w Bytomiu, na które należy wpłacać pieniądze:

– rachunek bankowy nr: 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 – dotyczy opłaty skarbowej;

– rachunek bankowy nr: 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096 bądź numer rachunku nadany indywidualnie każdemu podatnikowi (wskazany m.in.: w decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego) – dotyczy podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;

– rachunek bankowy nr: 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440 bądź numer rachunku nadany indywidualnie każdemu klientowi (wskazany w zaświadczeniu w sprawie opłaty przekształceniowej) – dotyczy opłaty przekształceniowej, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów gminy Bytom oraz nabycia nieruchomości gminy Bytom; opłaty za karty wędkarskie; opłat komunikacyjnych: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, opłata ewidencyjna; opłaty za egzamin z topografii, opłaty za licencję taxi, opłaty za zezwolenie bądź zaświadczenie na transport, opłaty za działalność gospodarczą: koncesje alkoholowe, licencje, opłaty stałe; opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego;

– rachunek bankowy nr: 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613 bądź numer rachunku nadany indywidualnie każdemu klientowi (wskazany w zaświadczeniu w sprawie opłaty przekształceniowej) – dotyczy opłaty przekształceniowej, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa, nabycia nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty za udzielenie informacji z ewidencji PESEL;

– rachunek bankowy nr: 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005 – dotyczy opłaty eksploatacyjnej.

Urząd Miejski w Bytomiu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.