W Rybniku powstaje industrialny plac zabaw

Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy pełną parą idą prace przy budowie industrialnego placu zabaw. Placu, którego motywem przewodnim będzie właśnie para…

W cieniu dwóch kopalnianych szybów powstaje atrakcyjny teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Całość inspirowana jest nieregularnymi, ulotnymi formami obłoków pary, nawiązującymi do charakteru miejsca i znajdującymi się tu wciąż dwiema zabytkowymi maszynami parowymi, które przez kilkadziesiąt lat obsługiwały szyby wyciągowe. 

– Forma zagospodarowania terenu na obszarze byłej kopalni została wypracowana przy współudziale mieszkańców, głównie sąsiadującego z zakładem osiedla mieszkaniowego przy ul. Morcinka, uczestniczącego w procesie rewitalizacji – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Mieszkańcy tej części dzielnicy wielokrotnie skarżyli się na brak miejsc do spędzania wolnego czasu, integracji, wypoczynku. Przystosowanie do tego celu terenu byłej kopalni, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, było więc naturalnym ruchem – dodaje prezydent.  

W ramach powstającego placu zabaw znajdą się tu:• „Plac pary” – utwardzony placyk o nieregularnej formie, w rejonie budynku szybu „Głowacki”, gdzie przewiduje się jako atrakcję wytwarzanie sztucznej mgły/pary poprzez wytwornicę dymu oraz dysze parowe. Zgodnie z założeniami projektu, przygotowane zostaną 3 scenariusze wizualno-dźwiękowych pokazów, które będą mogły być uruchamiane przez użytkownika. Pokazy będą się odbywały w wybrane dni (imprezy na obiekcie, święta, dni wolne, szczególne wydarzenia), kilkukrotnie w ciągu dnia.• Plac zabaw – mieszczący urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (m.in. zwieszane platformy, zestaw linowy z „gniazdami” czy zjeżdżalnia) • Ogród doświadczeń – mieszczący urządzenia zabawowe o charakterze naukowo-doświadczalnym (m.in. „głuchy telefon”, panele muzyczne, „kołyska Newtona” czy peryskop)• Łąka rekreacyjna – teren porośnięty trawą, z elementami małej architektury jak stoliki, leżaki, przewidziany jako miejsce wypoczynku, pikników itd. Dojścia i dojazdy, nawierzchnie utwardzone• Pergola – zamykająca kompozycyjnie wnętrze urbanistyczne, funkcjonująca jako częściowo zadaszone miejsce wypoczynku oraz ew. ekspozycji zabytkowych urządzeń, rzeźb lub instalacji artystycznych

Otwarcie placu zabaw zaplanowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Koszt zagospodarowania terenu wokół kopalni Ignacy pokryje w większości unijna dotacja, w kwocie przeszło 5 mln zł

***

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” to jedna z priorytetowych inwestycji miasta. Od kilku lat odnawiane są kolejne kopalniane przestrzenie – zmodernizowano już wieżę ciśnień oraz budynki stolarni, sprężarkowni, maszynowni szybów „Głowacki” i „Kościuszko”.

W kompleksie Kościuszko Zabytkowej Kopalni Ignacy przygotowywana jest wystawa stała pod nazwą „Wiek Pary”. Interaktywna ekspozycja poświęcona rewolucji przemysłowej, która wkrótce zostanie udostępniona zwiedzającym.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.