Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych na terenie włączonym do specjalnej strefy ekonomicznej, przy ul. Strefowej w Rybniku.

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości są bardzo dobrze skomunikowane – w odległości 1 km od drogi krajowej nr 78. W najbliższym sąsiedztwie działają liczne zakłady usługowe i produkcyjne – m.in. Park Biznesu Ballyvesey, Doosan Babcock Energy Polska czy Eloros Sp. z o.o. z Grupy Messer Polska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomości w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, uzupełniająco dopuszczona jest działalność usługowa. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

Nabywca realizując inwestycję może uzyskać wsparcie w postaci ulg od podatku dochodowego CIT lub PIT (wysokość jest uzależniona od skali inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa). Wsparcie udzielane jest przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Inwestor zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości przy zachowaniu wskaźnika intensywności zabudowy co najmniej 0,4 w terminie, 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Działki są częścią większego terenu inwestycyjnego włączonego do specjalnej strefy ekonomicznej – łącznie o powierzchni ok 14 ha. Całość oferty zobaczyć można na miejskiej stronie internetowej, w dziale oferta inwestycyjna.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ul. Strefowej (nr 999/8 i 248/10, o łącznej powierzchni 0,8797 ha) odbędzie się 14 października br. (wadium płatne do 8 października), cena wywoławcza to 830 000 zł netto.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.