Nagrody im. Wojciecha Korfantego trafiły do laureatów

Monika i Johann Brosowie, Marek Twaróg, Tomasz Wrona, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Miasto Stołeczne Warszawa, służba zdrowia (za ratowanie życia w czasie pandemii; Nagrodę odebrała anestezjolog, dr Anna Skorupa z Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach) to laureaci tegorocznej nagrody im. Wojciecha Korfantego, którą od 1993 roku przyznaje Zwiazek Górnoslaski. Nazwiska laureatów poznaliśmy już w kwietniu, ale statuetki dopiero w poniedziałek trafiły do ich rąk.

W Łaźni Łańcuszkowej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, przy akompaniamiecne Happy Big Bandu, Prezes Związku Górnośląskiego odczytał laudacje i wręczył statuetki. Profesor Irena Lipowicz, tłumacząc wyniki tegorocznej nagrody Korfantego, podkreślała wagę nagród dla redaktora Twaróga za jego pracę w Dzienniku Zachodnim oraz pracowników ochrony zdrowia – obie szczególnie ważne w dobie pandemii Koronawirusa i szerzącej się dezinformacji.

Wśród gości znaleźli się: Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Senator Halina Bieda, Posłanka Ewa Kołodziej, Radna Sejmiku Śląskiego Urszula Koszutska, Alojzy Lysko, członkowie Związku Górnośląskiego, nagrodzeni i ich bliscy.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.