Zabrze: umowa na budowę rowerowej Sportostrady podpisana

Zadanie pn.: „Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową oświetlenia w ramach zadania Sportostrada Zabrzańska” realizowane jest w ramach utworzonego zadania budżetowego „Zabrzańskie trasy rowerowe”.

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową oświetlenia w ramach zadania Sportostrada Zabrzańska”opracowana została przez biuro Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga.

Realizacja zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 850 m od skrzyżowania z ul. Sportową i Rogera.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące roboty:- rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni,- wykonanie podbudowy jezdni oraz ujednolicenie jejszerokości do 3,5m,- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, – wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów,- oczyszczenie rowów z namułu wraz z ich wyprofilowaniem,- wymiana uszkodzonych rur przepustowych pod zjazdami,- wykonanie miejsc rekreacji z postaci zatok z wyposażeniem w ławki i kosze na śmieci,- wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowywanej drogi wewnętrznej,- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dniu 3.11.2020r. o godz. 12.00 w Sali Historycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu podpisana zostanie umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym DOMAX z siedzibą: ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów.

Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych: 908 009,97 PLN

Termin zakończenia robót: do 31.05.2021r.

Urząd Miasta Zabrze

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.