Choinka z pozytywną energią

W Tychach rusza akcja edukacyjna „Choinka z pozytywną energią”, w ramach której miasto planuje rozdać mieszkańcom 500 bonów na żywe choinki.

Bony będą wydawane w zamian za dostarczenie do siedziby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy (ul. Budowlanych 67), co najmniej 0,5 kg lub 15 sztuk baterii wykorzystywanych w sprzętach używanych w gospodarstwie domowym. 

Jedna nieruchomość/ mieszkanie może otrzymać bon na jedną choinkę. Bony będzie można wymienić na żywą choinkę w „KULKA Centrum Ogrodnicze”, na ul. Dołowej w Tychach od 1 grudnia do 24 grudnia br.

Odbierając bon mieszkaniec otrzyma także informacje o prawidłowym sposobie postępowania ze zużytymi bateriami.  

Choinki będą wydawane do wyczerpania.

Akcja jest organizowana w ramach tygodnia 3 R (Reduse, Reuse, Recycle) obchodzonego 22-28 listopada. Tydzień 3R to ogólnopolska kampania, organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.  Zasada 3R to REDUCE, czyli ograniczenie generowania odpadów, REUSE – ponowne wykorzystanie oraz RECYCLE, czyli zapewnienie recyklingu. To trzy kluczowe zasady, którymi wszyscy powinni się kierować, by jak najbardziej ograniczać wpływ odpadów na środowisko. W tygodniu 3 R  samorządy, instytucje, przedstawiciele biznesu, sektora pozarządowego, a także wszyscy konsumenci są zachęcani do wspólnego wysiłku i podejmowania inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej Polaków i wdrażanie idei 3R w codzienne życie. 

Kampania 3 R objęta jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Miasta Tychy

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.