Debata Parlamentu Europejskiego w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Na wtorkowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata nad orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym nadrzędności prawa polskiego europejskim. W debacie weźmie udział premier Morawiecki.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.